Nyhetsartikkel

Svangerskapsdiabetes og progresjon til type 2-diabetes

Nyoppstått diabetes i svangerskapet er en betydelig risikofaktor for å utvikle type 2-diabetes.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Svangerskapsdiabetes, eller gestational diabetes mellitus på engelsk, er en glukoseintoleranse som oppstår i 2. eller 3. trimester av svangerskapet1. Diagnosen krever at man har utelukket en allerede kjent type 1-diabetes og at det heller ikke er starten på type 2-diabetes. Svangerskapsdiabetes er en risikofaktor for å utvikle type 2-diabetes senere i livet, noe som understreker viktigheten av postpartum screening for å identifisere de som er i høy risiko for progresjon og for å starte med forebyggende tiltak. Studier viser at det er liten oppmerksomhet rundt denne problemstillingen og at altfor få kvinner endrer livsstil for å unngå type 2-diabetes2-3.

Tidligere systematiske oversikter har demonstrert den økte risikoen for å utvikle type 2-diabetes etter å ha hatt svangerskapsdiabetes, men det er gått mer enn 10 år siden siste systematiske studie ble gjort. Siden da er det skjedd demografiske endringer: kvinner føder i høyere alder og forekomsten av overvekt/fedme har økt. Begge disse faktorene har ført til en økning i prevalensen av svangerskapsdiabetes4. Således er det behov for ferskere data om denne risikoen for å utvikle type 2-diabetes. Det var bakgrunnen for en studie som nylig ble publisert i BMJ5.

Studien var en systematisk oversikt basert på metaanalyse. Formålet var å estimere og sammenligne progresjonsdata til type 2-diabetes blant kvinner med svangerskapsdiabetes og friske kontrollere. Originalstudiene var observasjonsstudier som hadde sett på progresjonen til type 2-diabetes.

Metaanalysen inkluderte 20 studier med totalt 1.332.373 individer - 67.956 kvinner med svangerskapsdiabetes og 1.264.417 kontroller. Den totale relative risikoen for å utvikle type 2-diabetes var nesten 10 ganger høyere blant kvinner med tidligere svangerskapsdiabetes enn i den friske kontrollgruppen (RR 9.51, 95% KI 7.14-12.67). Blant kvinnene med tidligere svangerskapsdiabetes var den kumulative insidensen av type 2-diabetes 16.5 prosent blant de med blandet etnisitet, 15.6 prosent blant ikke-hvite og 9.9 prosent i den hvite populasjonen.

Forfatterne konkluderer med at kvinner som har hatt svangerskapsdiabetes, har en nesten 10-ganger høyere risiko for å utvikle type 2-diabetes enn de med normoglykemisk svangerskap. Denne høye risikoen viser viktigheten av å intervenere for å hindre at det oppstår type 2-diabetes, særlig i de tidlige årene etter et svangerskap.  

Kilder

Referanser

  1. American Diabetes Association. Classification and diagnosis of diabetes: standards of medical care in diabetes 2019. Diabetes Care 2019; 42(Suppl 1): S13-28.
  2. Goueslard K, Cottenet J, Mariet AS, Sagot P, Petit JM, Quantin C. Early screening for type 2 diabetes following gestational diabetes mellitus in France: hardly any impact of the 2010 guidelines. Acta Diabetol 2017; 54: 645-51. PubMed
  3. Kim C, Tabaei BP, Burke R, et al. Missed opportunities for type 2 diabetes mellitus screening among women with a history of gestational diabetes mellitus. Am J Public Health 2006; 96: 1643-8. PubMed
  4. Ferrara A. Increasing prevalence of gestational diabetes mellitus: a public health perspective. Diabetes Care 2007; 30 (Suppl 2): S141-6.
  5. Vounzoulaki E, Khunti K, Abner SC, et al. Progression to type 2 diabetes in women with a known history of gestational diabetes: systematic review and meta-analysis. BMJ 2020; 369: m1361. www.bmj.com