Nyhetsartikkel

Svekket hjertefunksjon etter gjennomgått covid-19

Danske forskere har kontrollert hjertefunksjonen til pasienter hospitalisert for akutt covid-19 med ekkokardiografi vel to måneder etter innleggelsen.

I en rekke studier er det vist at covid-19 påvirker det kardiovaskulære systemet ved å forårsake akutt mykardskade1 og myokarditt2-3. Det er også funnet at covid-19 kan forverre hjertesvikt blant pasienter som hadde hjertesvikt4 før infeksjonen. Forfatterne av denne danske studien har tidligere rapportert at kardiale biomarkører var forhøyet og ekkokardiografiske parametre for venstre og høyre ventrikkels funksjon var påvirket sammenlignet med kontroller uten covid-19 sykdom5-6.

Graden av kardiovaskulære skader etter en covid-19 infeksjon er fortsatt ukjent. Målet med denne studien publisert i European Journal of Heart Failure var å undersøke om hjertefunksjonen normaliseres etter covid-19 blant pasienter hospitaliserte på grunn av alvorlig sykdom7.

Alle pasientene ble undersøkt med ekkokardiografi under sykehusoppholdet og 2 måneder senere. De ble matchet i forhold til kjønn og alder med personer uten covid-19 i en kontrollgruppe. Totalt 91 personer ble inkludert i studien, gjennomsnittsalderen var 63 år og 59 prosent var menn.

Ekkokardiografien viste at høyre ventrikkels funksjon bedret seg, mens venstre ventrikkels systoliske funksjon bedret seg ikke signifikant. Ingen av deltakerne hadde forhøyede troponiner på kontrolltidspunktet mot 19 (28 prosent) under sykehusinnleggelsen.

Forfatterne konkluderer at blant pasienter hospitalisert for akutt covid-19, påvirket infeksjonen høyre ventrikkelfunksjon og kardiale biomarkører negativt, men funksjonen bedret seg etter tilbakegang av covid-19 infeksjonen. Derimot så man liten bedring i venstre ventrikkels funksjon to måneder etter sykehusinnleggelsen. Sammenlignet med de matchede kontrollene var både høyre og venstre ventrikkels funksjon fortsatt redusert vel to måneder etter den akutte infeksjonen.

Kilder

Referanser

  1. Bangalore S, Sharma A, Slotwiner A, et al. ST-Segment Elevation in Patients with Covid-19 - A Case Series. N Engl J Med. 2020;382(25):2478-2480. doi:10.1056/NEJMc2009020 DOI
  2. Clerkin KJ, Fried JA, Raikhelkar J, et al. COVID-19 and Cardiovascular Disease. Circulation. 2020;141(20):1648-1655. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.120.046941 DOI
  3. Hu H, Ma F, Wei X, Fang Y. Coronavirus fulminant myocarditis saved with glucocorticoid and human immunoglobulin. Eur Heart J 2020;42:206. European Heart Journal
  4. Shi S, Qin M, Shen B, et al. Association of Cardiac Injury With Mortality in Hospitalized Patients With COVID-19 in Wuhan, China. JAMA Cardiol. 2020;5(7):802-810. doi:10.1001/jamacardio.2020.0950 DOI
  5. Skaarup KG, Lassen MCH, Lind JN, et al. Myocardial Impairment and Acute Respiratory Distress Syndrome in Hospitalized Patients With COVID-19: The ECHOVID-19 Study. JACC Cardiovasc Imaging. 2020;13(11):2474-2476. doi:10.1016/j.jcmg.2020.08.005 DOI
  6. Lassen MCH, Skaarup KG, Lind JN, et al. Echocardiographic abnormalities and predictors of mortality in hospitalized COVID-19 patients: the ECHOVID-19 study published online ahead of print, 2020 Oct 22. ESC Heart Fail. 2020;7(6):4189-4197. doi:10.1002/ehf2.13044 DOI
  7. Lassen MCH, Skaarup KG, Lind JN, et al. Recovery of cardiac function following COVID-19 - ECHOVID-19: a prospective longitudinal cohort study published online ahead of print, 2021 Sep 12. Eur J Heart Fail. 2021;10.1002/ejhf.2347. doi:10.1002/ejhf.2347 DOI