Nyhetsartikkel

Svelgbare mageballonger for behandling av overvekt og fedme

Det er utviklet flere svelgbare mageballonger som gir metthetsfølelse og bidrar til vekttap. En ny type ballong ser ut til å gi færre bivirkninger enn tidligere typer ballonger.

En ny ballong, The Allurion intragastric balloon, som svelges ned til magesekken uten behov for kirurgi eller endoskopi, har vist seg effektiv til å oppnå vekttap og bedret metabolsk profil. Den rapporteres å gi færre bivirkninger enn med andre gastriske ballonger, viser en metaanalyse publisert i Journal of Clinical Gastroenterology1.

Allurion gastriske ballong er komprimert til en liten kapsel som er forbundet med et tynt kateter. Når den er svelget ned, fylles den med 550 ml væske gjennom kateteret for å skape en følelse av oppfylthet og bidra til å minske sultfølelsen. Prosedyren kan gjennomføres poliklinisk på ca. 20 minutter. Etter omtrent 4 måneder tømmer ballongen seg gjennom en klaff som spontant åpner seg, og ballongen passerer så ut med avføringen.

Forfatterne gjennomført en metaanalyse. Av 273 studier ble syv studier som oppfylte inklusjonskriterienbe, inkludert i analysen. Studien bestod av 2152 pasienter i alderen 18 til 65 år med en kroppsmasseindeks (BMI) fra 32,1 til 38,6 kg/m2. Alle studiene var prospektive og rapporterte utfall etter 3 til 4 måneder når Allurion ballongen typisk åpner seg og tømmes.

Resultatene viste et gjennomsnittlig vekttap i behandlingsperioden på 12,2 prosent. Gjennomsnittlig reduksjon i overskuddsvekt var 49,1 prosent. Midjeomkretsen og triglyceridnivåene ble også signfikant redusert.

Ulemper med Allurion ballongen er muligheten for tidlig tømming av ballongen, noe som forekom hos 1,8 prosent. Andre bivirkninger var magesmerter (37,5 prosent), brekninger (29,6 prosent), diaré (15,4 prosent) og obstruksjon av tynntarmen (0,5 prosent).

Det var ingen direkte sammenlignende studie med andre ballongtyper, men det vises til at en annen type ballong (ReShage Duo) oppnådde en total vektreduksjon på 7,6 prosent etter 6 måneder sammenlignet med 3,6 prosent i kontrollgruppen som kun gjennomførte livsstilsendringer2. 54,5 prosent anga problemer med magesmerter, 86,7 prosent slet med brekninger.

En annen ballong, Orbera ballong som blåses opp med luft, hadde i en metaanalyse3 omtrent de samme resultatene som Allurion ballongen, med et vekttap etter 3 måneder på 12,3 prosent (og 13,2 prosent etter 6 måneder og 11,3 prosent etter 12 måneder) og de samme gunstige effektene på midjemål og triglycerider. 57,5 prosent hadde magesmerter og 86,8 prosent hadde brekninger.

Forskerne antar at hovedårsaken til magesmerter er at ballongen blåses/fylles opp for mye.

Færre bivirkninger med Allurion ballongen mener forfatterne kan tilskrives at denne ballongen blir værende i magesekken i kortere tid.

Kilder

Referanser

  1. Ramai D, Singh J, Mohan BP, et al. Influence of the Elipse Intragastric Balloon on Obesity and Metabolic Profile: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Clin Gastroenterol. 2021;55(10):836-841. doi:10.1097/MCG.0000000000001484 DOI
  2. Ponce J, Woodman G, Swain J, et al. The REDUCE pivotal trial: a prospective, randomized controlled pivotal trial of a dual intragastric balloon for the treatment of obesity. Surg Obes Relat Dis. 2015;11(4):874-881. doi:10.1016/j.soard.2014.12.006 DOI
  3. Kumar N, Bazerbachi F, Rustagi T, et al. The Influence of the Orbera Intragastric Balloon Filling Volumes on Weight Loss, Tolerability, and Adverse Events: a Systematic Review and Meta-Analysis. Obes Surg. 2017;27(9):2272-2278. doi:10.1007/s11695-017-2636-3 DOI