Nyhetsartikkel

Sviskejuice hjelper mot forstoppelse

Forstoppelse er et utbredt problem, særlig blant kvinner og eldre. Cirka ti prosent av befolkningen bruker avføringsmiddel. Svisker anbefales ofte, men hjelper det?

Forstoppelse defineres som to eller flere av følgende problemer (Roma IV kriteriene): Avføring to eller færre ganger pr uke, unormalt mye trykking for å få tømt seg, hard og knollete avføring, følelse av ufullstendig tømning1. Tilstanden er meget utbredt. På verdensbasis angis prevalens blant voksne til 14 prosent2, og tall fra Europa varierer mellom 8 og 26 prosent3. Ca 10 prosent av befolkningen bruker avføringsmiddel. Kvinner plages med forstoppelse tre ganger så hyppig som menn. Forstoppelse er særlig et stort problem blant eldre mennesker.

En dobbel-blind, randomisert, placebokontrollert studie fra Japan publisert i The American Journal of Gastroenterology4-5 har undersøkt effekten av sviskejuice ved kronisk forstoppelse. 

Forfatterne fant at hyppigheten av hard klumpete avføring gikk ned fra starten av studien til uke 3 og var generelt lavere i sviskejuicegruppen enn i placebogruppen. Det var en tilsvarende økning i frekvensen av normal avføring i sviskejuicegruppen. Forekomsten av diaré eller løs avføring og akutt behov for avføring endret seg imidlertid ikke. Ufullstendig tømming og flatulensskår ble også redusert i sviskejuice-gruppen i uke 4 og uke 8. Det var ingen tegn til påvirkning av nyre- eller leverfunksjonen i løpet av studieperioden.

Sviskejuice forbedrer formen på avføringen så vel som subjektive plager av forstoppelse uten å gi ubehag i magen. Sviskejuice kan derfor betraktes som en effektiv og trygg naturlig kostbehandling av kronisk forstoppelse.

Kilder

Referanser

  1. Aziz I, Whitehead WE, Palsson OS, Törnblom H, Simrén M. An approach to the diagnosis and management of Rome IV functional disorders of chronic constipation. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2020;14(1):39-46. doi:10.1080/17474124.2020.1708718 DOI
  2. Suares NC, Ford AC. Prevalence of, and risk factors for, chronic idiopathic constipation in the community: systematic review and meta-analysis. Am J Gastroenterol. 2011;106(9):1582-1592. doi:10.1038/ajg.2011.164 DOI
  3. Peppas G, Alexiou VG, Mourtzoukou E, Falagas ME. Epidemiology of constipation in Europe and Oceania: a systematic review. BMC Gastroenterol. 2008;8:5. Published 2008 Feb 12. doi:10.1186/1471-230X-8-5 DOI
  4. Koyama T, Nagata N, Nishiura K, et al. Prune juice containing sorbitol, pectin, and polyphenol ameliorates subjective complaints and hard feces while normalizing stool in chronic constipation: A randomized placebo-controlled trial published online ahead of print, 2022 Aug 12. Am J Gastroenterol. 2022;10.14309/ajg.0000000000001931. doi:10.14309/ajg.0000000000001931 DOI
  5. Trieu JA. Prune Juice Ameliorates Hard Stool and Subjective Complaints While Normalizing Stool in Chronic Constipation. Practice Update, September 14, 2022. www.practiceupdate.com