Nyhetsartikkel

Sykepleier-ledet versus vanlig oppfølging av atrieflimmer

Etterlevelse av behandlingsinstruksjonene ved atrieflimmer er flere steder lav. I et forsøk på å bedre dette, ble det gjort en studie der man sammenlignet resultatene fra sykepleier-ledet versus lege-ledet oppfølging.

I en tidligere nyhetsartikkel på NHI.no refererte vi tall fra en studie som hadde sett på i hvilken grad (amerikanske) pasienter etterlever behandlingsinstruksene ved atrieflimmer1. Tallene viste at sjokkerende mange ikke tok antikoagulantia som foreskrevet. I et forsøk på å bedre oppfølgingen av pasienter med atrieflimmer har en forskergruppe i Nederland sammenlignet en sykepleier-ledet versus en vanlig lege-ledet oppfølging av pasienter med atrieflimmer2.

I denne studien ble 1375 pasienter randomisert til å bli fulgt opp av spesialutdannede sykepleiere eller de ble fulgt opp som vanlig av en kardiolog. Gjennomsnittsalder på deltakerne var 64 år, 44 prosent var kvinner og 57 prosent hadde CHA2DS2-VASc = 2. Sykepleierne brukte et beslutningsstøtte verktøy + at de kunne konsultere en kardiolog. Det primære endepunktet var summen av kardiovaskulær død og kardiovaskulære sykehusinnleggelser.

Av 671 sykepleier-oppfulgte pasienter mottok 543 (81 prosent) antikoagulasjon i overensstemmelse med retningslinjene, mens tilsvarende tall for de som fulgte vanlig opplegg, var 559 av 683 (82 prosent). Kumulativ adherens til retningslinjene var 61 prosent blant de som ble fulgt opp av sykepleiere, mot 26 prosent blant de som fulgte vanlig opplegg.

Etter 37 måneders oppfølging forekom det primære endepunktet hos 164 av 671 (9.7 prosent per år) blant de sykepleier-ledete pasientene mot 192 av 683 (11.6 prosent per år) blant de som fulgte vanlig opplegg. Hazard ratio var 0.84 (95% KI 0.69-1.04). Det var henholdsvis 124 versus 161 innleggelser for arytmihendelser (7.0 prosent og 9.4 prosent per år) og 14 versus 22 for hjertesvikt (0.7 prosent og 1.1 prosent per år).

Resultatene var ikke konsistente mellom de ulike sentrene som deltok i studien. Fire av erfarne sentre hadde en HR på 0.52 (95% KI 0.37-0.71), mens fire mindre erfarne sentre hadde HR 1.24 (95% KI 0.94-1-63).

Forskerne konkluderte at man mislyktes med å vise at sykepleier-ledet oppfølging var bedre enn vanlig oppfølging ved kardiolog. Dataene tyder imidlertid på at et erfarent team kan være klinisk nyttig.

Kilder

Referanser

  1. Hernandez I, He M, Brooks MM, et al. Adherence to Anticoagulation and Risk of Stroke Among Medicare Beneficiaries Newly Diagnosed with Atrial Fibrillation. American Journal of Cardiovascular Drugs, 16 September 2019. doi:10.1007/s40256-019-00371-3 DOI
  2. Wijtvliet EPJP, Tieleman RG, van Gelder IC, et al. Nurse-led vs. usual-care for atrial fibrillation. Eur Heart J. 2019 Sep 23. pii: 5572602. doi: 10.1093/eurheartj/ehz666. DOI