Nyhetsartikkel

Takotsubo syndrom

Stressutløst kardiomyopati eller Takotsubo syndrom oppfattes som en benign tilstand, men resultatene fra en oppfølgingsstudie taler mot det.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Takotsubo syndrom kalles også stressutløst kardiomyopati eller apical ballooning syndrome. Det er en akutt, forbigående hjertesvikt. Tilstanden er karakterisert ved unormalt kontraksjonsmønster, redusert ejeksjonsfraksjon, ofte EKG-forandringer og lett stigning av infarktmarkører. Typisk er tilstanden utløst av fysisk eller psykisk stress, og med normalisering av hjertefunksjon etter akutt episode. Tilstanden har vært oppfattet å være godartet og med god prognose.

I en systematisk studie der forskerne gjorde meta-regresjons analyse av data fra 4679 pasienter fra 54 studier, ble langtidsutfallet av tilstanden undersøkt1. Median oppfølgingstid var 28 måneder, og de fleste (4077) av pasientene var kvinner.

Selv om bare 2.4 prosent døde i forbindelse med anfallet som førte til at de ble inkludert i studien, så døde ca. 10 prosent (464) av pasientene i løpet av oppfølgingstiden. De fleste dødsfallene (351) skyldtes ikke-kardiale hendelser. Den årlige residivraten var 1.0 prosent. Den årlige mortalitetsraten varierte ikke noe særlig over oppfølgingstiden, og det ble registrert en 3.5% årlig rate av totalmortalitet. Det var sammenheng mellom fysisk stress og høy alder, og økt mortalitet.

Selv om stressutløst kardiomyopati / Takotsubo syndrom ofte beskrives som en benign tilstand, så tyder disse funnene på økt langtids mortalitet og residivtendens - særlig hos eldre individer som utsettes for sterkt fysisk stress.

Kilder

Referanser

  1. Pelliccia F, Pasceri V, Patti G, et al. Long-term prognosis and outcome predictors in Takotsubo syndrome: a systematic review and meta-regression study. JACC: Heart Failure Jan 2019, 977 . doi:10.1016/j.jchf.2018.10.009 DOI