Nyhetsartikkel

Telefon- eller nettbasert kognitiv terapi ved irritabel tarm

Irritabel tarm syndrom er en funksjonell forstyrrelse i tarmen der medikamentell behandling ofte har liten effekt, men der kognitiv atferdsterapi kan være gunstig.

Temaside om Korona

Irritabel tarm syndrom (IBS, irritable bowel syndrome) er en tilstand som 10-20 prosent av verdens befolkning plages med og som medfører store kostnader1. Magesmerter, luftplager og endrede avføringsvaner påvirker livskvalitet, sosial funksjon og tid borte fra arbeid. Behandlingen består vanligvis i å berolige pasienten med at det ikke er noe alvorlig og livsstilsråd om kost. Noen har behov for medikamentell behandling uten at det finnes noen "drug of choice".

Psykologiske behandlinger og særlig ansikt-til-ansikt kognitiv atferdsterapi (CBT) kan redusere symptomer og bedre livskvalitet ved irritabel tarm gjennom å endre pasientens tanker og bekymringer om tilstanden, samt å endre atferd. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til den beste måten å gi denne behandlingen på, og i hvilken grad den endrer tilstanden over tid.

Til forskjell fra andre behandlinger så krever CBT mer tid og involvering både for terapeuten og for pasienten, noe som gjør at dette behandlingstilbudet er lite utbredt. En randomisert, kontrollert studie har vist at CBT kan tilbys like godt som tradisjonell CBT i så få som fire ansikt-til-ansikt konsultasjoner pluss to telefonkonsultasjoner over 12 uker2.

I den aktuelle studien ble nærmere 600 pasienter med irritabel tarm syndrom inkludert i et trearmet, randomisert, kontrollert forsøk der forskerne sammenlignet tradisjonell behandling med et telefonbasert og et nettbasert tilbud med CBT hos pasienter med klinisk signifikante symptomer tross behandling i over ett år i allmennpraksis3. Etter oppstart av studien ble pasientene fulgt i minst ett år. Resultatene viste at tradisjonell behandling kunne erstattes fullt ut med enten et telefon- eller nettbasert tilbud uten at det svekket pasientens deltakelse i opplegget. Telefontilbudet bestod av lange telefonkonsultasjoner.

Total sett var resultatene ved telefon- og nettbasert CBT klart bedre enn tradisjonell medisinsk behandling.

Kilder

Referanser

  1. Lovell RM, Ford AC. Global prevalence of and risk factors for irritable bowel syndrome: a meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol2012;10:712–21. doi:10.1016/j.cgh.2012.02.029. DOI
  2. Lackner JM, Jaccard J, Keefer L, et al. Improvement in gastrointestinal symptoms after cognitive behavior therapy for refractory irritable bowel syndrome. Gastroenterology. 2018;155(1):47-57. PubMed
  3. Everitt HA, Landau S, O'Reilly G, et al. Assessing telephone-delivered cognitive–behavioural therapy (CBT) and web-delivered CBT versus treatment as usual in irritable bowel syndrome (ACTIB): a multicentre randomised trial. Gut, published online first: 10 April 2019. gut.bmj.com