Nyhetsartikkel

Testosteronbehandling av menn - har det noe for seg?

Det pågår stadig studier som ser på effekten av testosteronbehandling hos hypogonadale menn.

I en metaanalyse av 38 randomiserte, kontrollerte studier diskuterer forfatterne fordeler og ulemper med testosteronbehandling av menn uten kjent årsak til hypogonadisme (lave testosteronverdier)1.

Den eneste gunstige effekten, som var liten, av testosteronbehandling var en bedring i seksualfunksjon i form av økt lyst og bedret erektil funksjon. Ellers var det ingen effekt på livskvalitet, depresjon, energi, vitalitet, fysisk funksjon eller kognisjon. De færreste studiene hadde pågått lengre enn 1 år, slik at vurderingen av eventuelle skadelige effekter på kardiovaskulær risiko var svak.

I en annen studie, The UK Clinical Practice Research Datalink, ble 15.401 hypogonadale menn fulgt i gjennomsnitt 4.7 år2. Der fant man at

  • 21 prosent hadde økt insidens av hjerteinfarkt, hjerneslag eller TIA (HR 1.21)
  • Den høyeste forekomsten av hendelser forekom i løpet av de 2 første årene av behandlingen (HR 1.35)
  • Høyest forekomst av hjerteinfarkt, hjerneslag eller TIA skjedde hos yngre menn, spesielt i aldersgruppen 45 til 59 år (HR 1.44)

I tillegg fant man i denne studien at det ikke var noen vesentlig forskjell på om testosteron ble gitt som injeksjon eller transdermalt.

I en kommentar i Practice Update3 anbefales det å tilrå naturlige metoder for å øke testosteronproduksjonen fra endogene kilder, f.eks.:

  • Gå ned i vekt dersom det foreligger overvekt
  • Trening, og særlig styrketrening, øker muskeltonus
  • La testiklene henge fritt, kalde testikler produserer mer testosteron

Kilder

Referanser

  1. Diem SJ, Greer NL, MacDonald R, et al. Efficacy and Safety of Testosterone Treatment in Men: An Evidence Report for a Clinical Practice Guideline by the American College of Physicians. Ann Intern Med. 2020;172(2):105-118. doi:10.7326/M19-0830 DOI
  2. Loo SY, Azoulay L, Nie R, et al. Cardiovascular and Cerebrovascular Safety of Testosterone Replacement Therapy Among Aging Men with Low Testosterone Levels: A Cohort Study. Am J of Med, 2019; 132 (9): 1069-1077.e4 . doi:10.1016/j.amjmed.2019.03.022 DOI
  3. Rakel D. This Meta-Analysis of Testosterone Leaves One Impotent. January 21, 2020. www.practiceupdate.com