Nyhetsartikkel

Testosteronbehandling og hjertekar-risiko

Et økende antall menn med lave testosteronverdier behandles med testosterontilskudd. Innebærer det noen kardiovaskulær risiko?

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Selv om det ikke har vært noen økning i forekomsten av hypogonadisme, viser britiske tall at forskrivningen av testosteron er tredoblet fra 2001 til 2011. Tidligere forskning har vist blandete resultater, men det er bekymring for økt insidens av kardiovaskulære hendelser blant menn behandlet med testosteron1. Det er også vist en betenkelig økning i plakkvolum2, aggregasjon av blodplater og polycytemi3 ved substitusjonsbehandling med testosteron.

I den aktuelle studien inngikk 15.401 menn over 45 år med lave testosteronverdier men uten hypogonadotrofisk eller testikulær sykdom4. Gjennonsnittsalder var 60 år. Formålet med studien var å se om de hadde høyere forekomst av hjerteinfarkt, hjerneslag eller TIA (transient ischemic attack). Den gjennomsnittlige oppfølgingstiden var 4.7 år.

Resultatene viste at disse mennene behandlet med testosteron opplevde følgende:

  • En 21 prosent økning i insidensen av hjerteinfarkt, hjerneslag eller TIA (hazard ratio, HR, 1.21).
  • Den høyeste hendelsesraten forekom i løpet av de første 2 årene med substitusjonsbehandling med testosteron (HR 1.35).
  • Den høyeste raten av hjerteinfarkt, hjerneslag eller TIA forekom i aldersgruppen 45 til 59 år (HR 1.44).

Studien var en observasjonsstudie slik at en ikke kan dokumentere kausalitet. Forskerne tilrår likevel at testosteron brukes med forsiktighet blant menn med lave testosteronverdier uten noen åpenbar årsak til hypogonadismen, på grunn av risikoøkningen for kardiovaskulære og cerebrovaskulære hendelser, særlig i løpet av de 2 første årene av behandlingen.

Kilder

Referanser

  1. Basaria S, Coviello AD, Travison TG, et al. Adverse events associated with testosterone administration. N Engl J Med. 2010;363(2):109-122. PubMed
  2. Budoff MJ, Ellenberg SS, Lewis CE, et al. Testosterone treatment and coronary artery plaque volume in older men with low testosterone. JAMA. 2017;317(7):708-716. PubMed
  3. Roy CN, Snyder PJ, Stephens-Shields AJ, et al. Association of testosterone levels with anemia in older men: a controlled clinical trial. JAMA Intern Med. 2017;177(4):480-490. PubMed
  4. Loo SY, Azoulay L, Nie R, et al. Cardiovascular and Cerebrovascular Safety of Testosterone Replacement Therapy Among Aging Men with Low Testosterone Levels: A Cohort Study. Am J Med. 2019 Apr 3 . doi:10.1016/j.amjmed.2019.03.022 DOI