Nyhetsartikkel

Tid fra trombolyse til trombektomi og utfall ved akutt iskemisk slag

Intravenøs trombolyse etterfulgt av endovaskulær trombektomi anbefales om mulig til pasienter med akutt iskemisk hjerneslag. Men hvor kritisk er tidsfaktoren?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Nasjonale retningslinjer1 anbefaler at aktuelle pasienter med akutt hjerneinfarkt uten øvre aldersgrense behandles med IV- trombolyse. Behandlingen bør starte tidligst mulig, fortrinnsvis innen 3 timer, men den kan gis inntil 4,5 time fra symptomdebut. Ved iskemisk hjerneslag forårsaket av okklusjon i en proksimal arterie i fremre kretsløp, er det god dokumentasjon for at intra-arteriell trombektomi (innen 6 timer fra symptomdebut) i tillegg til vanlig behandling, medfører bedre resultatet enn vanlig behandling.

Ifølge forfatterne av en ny studie2 så vet vi ikke hvilken betydning tiden fra oppstart med trombolyse til utført endovaskulær intervensjon har blant pasienter med akutt iskemisk hjerneslag og deres funksjonelle utfall.

I studien evaluerte forfatterne tiden fra intravenøs trombolyse ble gitt til endovaskulær behandling ble utført og hvilken innvirkning dette hadde på det funksjonelle utfallet. Studien bestod av 1986 pasienter med akutt iskemisk hjerneslag som følge av okklusjon av større kar i hjernens fremre sirkulasjon.

Totalt fant forskerne at hver 30 minutters forsinkelse var forbundet med en 10 prosents reduksjon i gunstige kliniske utfall og en 12 prosent nedgang i forhold til utmerket klinisk utfall. I tillegg var hver 30 minutts forsinkelse forbundet med en 9 prosents økning i symptomatiske intracerebrale blødninger.

Resultatene viser at kortere tid mellom intravenøs trombolyse og endovaskulær intervensjon var forbundet med bedre funksjonelt utfall etter 90 dager.

Kilder

Referanser

  1. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag. Oslo, Helsedirektoratet. Sist oppdatert 27.04.2020. www.helsedirektoratet.no
  2. Zhu F, Gauberti M, Marnat G, et al. Time from I.V. Thrombolysis to Thrombectomy and Outcome in Acute Ischemic Stroke published online ahead of print, 2020 Dec 4. Ann Neurol. 2020;10.1002/ana.25978. doi:10.1002/ana.25978 DOI