Nyhetsartikkel

Tidlig dekompresjon etter akutt ryggmargsskade

Hvilken betydning har tidlig dekompresjon etter en akutt ryggmargsskade?

Temaside om Korona

Tidspunktet for dekompresjon etter akutt ryggmargsskade har vært et diskusjonstema i mange år1. Til tross for sterke biologiske grunner for tidlig kirurgisk dekompresjon, så har det inntil nylig vært et opphold i høykvalitetsstudier som gir støtte til denne intervensjonen. Følgelig er det store forskjeller i kirurgisk praksis rundt om i verden med anbefalinger som bygger på svak vitenskapelig dokumentasjon2.

Den rådende holdningen har vært at akutt dekompresjon gir liten gevinst fordi den medullære skaden skjer i skadeøyeblikket.

Rationalet for umiddelbar kirurgisk dekompresjon består i en mulighet for å gjenopprette blodstrømmen, bedre perfusjonen og potensielt dempe utviklingen av sekundær skade3. Andre studier har imidlertid funnet at faktorer som lengden av den intramedullære lesjonen kan være viktigere enn tidspunktet for intervensjonen med hensyn til kliniske utfall4.

Forfatterne av den aktuelle studien publisert i tidsskriftet Spinal Cord5 har gjort en oppsummering av resultatene fra fire større høykvalitetsstudier angående tidspunktet for når dekompresjonskirurgi bør gjøres etter en akutt ryggmargsskade.

Studien inkluderte 528 pasienter som fikk utført tidlig dekompresjon, og 1020 som fikk utført sen dekompresjon. Gjennomsnittsalderen var 39 år. Kirurgisk dekompresjon utført innen 24 timer var ifølge studien forbundet med bedre resultater 1 år etter skaden når det gjaldt skårverdier for motorisk funksjon, lett berøring og reaksjon på stikk. Effekten av dekompresjon tapte sin effekt dersom inngrepet ble utført senere enn 36 timer.

Dataene gir støtte til en strategi med tidlig dekompresjon hos alle pasienter med akutt ryggmargsskade som er kandidater for kirurgi. Det er uklart om enda tidligere dekompresjon kan gi ytterligere bedre resultater.

Kilder

Referanser

  1. Jia X, Kowalski RG, Sciubba DM, Geocadin RG. Critical care of traumatic spinal cord injury. J Intensive Care Med 2013; 28:12. PubMed
  2. Fehlings MG, Tetreault LA, Wilson JR, Aarabi B, Anderson P, Arnold PM, et al. A clinical practice guideline for the management of patients with acute spinal cord injury and central cord syndrome: recommendations on the timing (</=24 h versus >24 h) of decompressive surgery. Glob Spine J. 2017;7:195S–202S. PMID: 29164024 PubMed
  3. Ahuja CS, Wilson JR, Nori S, Kotter MRN, Druschel C, Curt A, et al. Traumatic spinal cord injury. Nat Rev Dis Prim. 2017;3:17018. PubMed
  4. Aarabi B, Simard JM, Sansur C, Schwartzbauer G, Chryssikos T. Response to Burke et al.: efficacy of ultra-early (<12 h), early (12–24 h), and late (>24–138.5 h) surgery with magnetic resonance imaging-confirmed decompression in American Spinal Injury Association impairment scale grades A, B, and C cervical spinal cord injury. J Neurotrauma. 2020;37:2343–4. https://doi.org/10.1089/neu.2020.7034.
  5. Ramakonar, H., Fehlings, M.G. ‘Time is Spine’: new evidence supports decompression within 24 h for acute spinal cord injury. Spinal Cord 59, 933–934 (2021). https://doi.org/10.1038/s41393-021-00654-0