Informasjon

Tidlig eksponering for egg

Kan tidlig, regelmessig eksponering for et allergen redusere risikoen for å utvikle allergi mot dette allergenet? I denne studien testet man ut effekten av tidlig eksponering for egg blant spedbarn.

Bakgrunn

Observasjonsstudier tyder på at tidlig regelmessig inntak av allergenisk mat kan redusere risikoen for matallergi. I den aktuelle studien ønsket man å bestemme om tidlig, regelmessig inntak av egg ville redusere utviklingen av IgE-mediert eggallergi hos spedbarn med moderat til alvorlig barneeksem.

Metode

Studien var dobbel-blind, randomisert og kontrollert. Spedbarna fikk 1 teskje med pasteurisert, rå, hel eggepulver (n=49) eller rispulver (n=37) daglig fra 4- til 8-måneders alder. Kokt egg ble introdusert for begge gruppene ved 8 måneder. Den primære målevariabelen var IgE-mediert eggallergi ved 12 måneder basert på eventuell reaksjon på en råegg-eksponering og hudprikktest.

Resultater

En høy andel, 31% eller 15 av 49, av spedbarna som ble randomisert til å få egg, hadde en allergisk reaksjon på eggpulver og stoppet inntaket av pulver. Ved 4-måneders alder, før noe kjent inntak av egg, hadde 36% (24 av 67) av spedbarna allerede eggspesifikke IgE-nivå høyere enn 0,35 kiloenheter av antistoffer (kUA/L). Ved 12-måneders alder fikk en lavere andel av barna i eggruppen (33%) diagnosen IgE-mediert eggallergi sammenlignet med kontrollgruppen (51%). Forskjellen var dog ikke statistiske signifikant: Relativ risiko 0,65, 95% konfidensintervall 0,38-1,11 og p = 0,11. Eggspesifikke IgG4-nivå var signifikant høyere (p<0,001) i eggruppen både ved 8- og 12-måneders alder.

Konklusjon

Forskerne konkluderer med at induksjon av immuntoleranse og reduksjon av insidensen av eggallergi kan oppnås ved tidlig, regelmessig oral eksponering for egg blant spedbarn med eksem. Forsiktighet må utvises når disse høyrisiko-barna første gang eksponeres for egg fordi mange er sensibilisert allerede ved 4-måneders alder.

Kommentar

Dessverre ble færre barn inkludert i denne studien enn det forskerne opprinnelig ønsket. Manglende signifikans kan derfor være en type II-feil - studien var for liten til å avsløre at tiltaket utgjorde en reell forskjell. Større studier behøves.

For øvrig er det bemerkelsesverdig at en så høy andel av barna i studien (36%) allerede ved 4-måneders alder hadde antistoffer mot egg, noe som tyder på at disse barna allerede var eksponert for egg gjennom ulike former for spedbarnsmat.