Nyhetsartikkel

Tidlig introduksjon av gluten og cøliaki

Kan tidlig introduksjon av gluten til spedbarn føre til bedre toleranse og mindre cøliaki?  Resultater fra studier spriker.

Resultater fra tidligere studier har gitt motstridende, men i hovedsak negative resultater om effekten av tidlig introduksjon av gluten i kosten til spedbarn1-5. Det angis at tidligere studier har vært inkonklusive fordi man har benyttet for små doser med gluten, og studiene har vært inkonsistente når det gjelder hvilken alder gluten ble introdusert.

I den aktuelle randomiserte, kontrollerte studien fra England og Wales publisert i JAMA Pediatrics6 var formålet å se om tidlig introduksjon av høydose gluten førte til redusert prevalens av cøliaki ved 3 års alder.

Spedbarn ble randomisert til to grupper. Den ene gruppen skulle innta 6 allergene matvarer - peanøtt, sesam, hønseegg, kumelk, torsk og hvete - i tillegg til brystmelk fra 4 måneders alder. Gluteninntaket kom fra to hvetebaserte kjekser som ble inntatt to ganger i uken. Den andre gruppen skulle unngå allergene matvarer og følge britiske anbefalinger om kun brysternæring inntil 6 måneders alder (standardgruppen). 

Evalueringen av cøliaki ble foretatt ved 3 års alder ved å teste serum på antitransglutaminase type 2 antistoffer. Barn med antistoffer høyere enn 20 IU/L ble henvist til gastroenterolog for ytterligere undersøkelser.

1004 spedbarn ble inkludert i studien. Gjennomsnittlig mengde gluten som ble konsumert i aldersperioden mellom 4 og 6 måneder var 0.49 g/uke i standardgruppen mot 2.66 g/uke i gruppen med tidlig introduksjon. Gjennomsnittlig ukentlig inntak av gluten var i standardgruppen 0.08 g/uke ved 4 måneders alder og 1.3 g/uke ved 6 måneders alder. I gruppen med tidlig introduksjon av gluten var de tilsvarende tallene 1.3 g/uke ved 4 måneder og 4.03 g/uke ved 6 måneders alder.

Syv av de 516 barna fra standardgruppen (1.4 prosent) fikk bekreftet cøliakidiagnose mot ingen i gruppen av 488 barn med tidlig introduksjon.

Forfatterne konkluderer at i denne studien medførte introduksjon av gluten fra 4 måneders alder en redusert prevalens av cøliaki. Resultatene kan tyde på at tidlig inntak av høye doser med gluten kan vurderes som en strategi for å hindre cøliaki i fremtidige studier.

Kilder

Referanser

  1. Szajewska H, Shamir R, Mearin L et al. Gluten Introduction and the Risk of Coeliac Disease: A Position Paper by the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2016; 62: 507-13. pmid:26815017 PubMed
  2. Lund-Blix NA, Mårild K, Tapia G et al. Gluten Intake in Early Childhood and Risk of Celiac Disease in Childhood: A Nationwide Cohort Study. Am J Gastroenterol 2019; 114: 1299-1306. pmid:31343439 PubMed
  3. Andrén Aronsson C, Lee HS, Hård Af Segerstad EM et al. Association of Gluten Intake During the First 5 Years of Life With Incidence of Celiac Disease Autoimmunity and Celiac Disease Among Children at Increased Risk. JAMA 2019; 322: 514-23. pmid:31408136 PubMed
  4. Wijarnpreecha K, Lou S, Panjawatanan P et al. Cigarette smoking and risk of celiac disease: A systematic review and meta-analysis. United European Gastroenterol J 2018; 6: 1285-93. pmid:30386601 PubMed
  5. Silano M, Agostoni C, Sanz Y, et al. Infant feeding and risk of developing celiac disease: a systematic review. BMJ Open. 2016 Jan 25;6(1):e009163. pmid: 26810996 PubMed
  6. Logan K, Perkin MR, Marrs T, et al. Early Gluten Introduction and Celiac Disease in the EAT Study: A Prespecified Analysis of the EAT Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatr. 2020;174(11):1041-1047. doi:10.1001/jamapediatrics.2020.2893 DOI