Nyhetsartikkel

Tidlig kirurgi eller fysikalsk behandling ved meniskskade?

Kanskje ingen nyhet lengre, men her er enda en studie som viser at mange med meniskskade ikke behøver operasjon.

Selv om flere studier de senere år konkluderer med at artroskopisk partiell meniskektomi ikke er mer effektiv enn fysikalsk behandling, angis det at inngrepet fortsatt utføres ofte blant pasienter med meniskskader.

Målet med denne nederlandske studien var å bedømme om fysikalsk behandling var like bra som meniskektomi1.

De gjennomførte en randomisert, kontrollert, multisenter studie ved 9 sykehus i Nederland. 321 pasienter ble inkludert i studien. Den fysikalske behandlingen bestod i 16 sesjoner med øvelsesbehandling over 8 uker med hovedfokus på koordinasjon og styrkeøvelser.

Deltakerne var i alderen 45 til 70 år, og de skulle ha en ikke-obstruktiv meniskskade (dvs. ingen låsning i kneleddet). Pasienter med ustabilt kne, uttalt artrose og kroppsmasseindeks over 35 ble ekskludert. Pasientene ble fulgt i 24 måneder etter inklusjon.

Av de som ble randomisert til trening, måtte 47 (29%) likevel få utført meniskektomi. Blant de øvrige som ikke ble operert, viste resultatene at fysikalsk behandling var like bra som kirurgi bedømt 24 måneder etter oppstart av studien.

Forskerne konkluderer at fysikalsk behandling er et alternativ til kirurgi blant pasienter med ikke-obstruktiv meniskskade.

Kilder

Referanser

  1. van de Graaf VA, Noorduyn JCA, Willigenburg NW, et al. Effect of early surgery vs physical therapy on knee function among patients with nonobstructive meniscal tears: The ESCAPE randomized clinical trial. JAMA. 2018 Oct 2;320(13):1328-1337. . doi:10.1001/jama.2018.13308 DOI