Nyhetsartikkel

Tidlig påvisning av hjerneskade hos nyfødte

Det er en utfordring å påvise tegn på hjerneskade hos nyfødte like etter fødselen. Nye funn av biomarkører kan endre på det.

Temaside om Korona

Irske forskere har identifisert biomarkører i navlesnorsblod som kan brukes til tidlig påvisning av perinatal asfyksi (PA) og hypoksisk-iskemisk encefalopati (HIE)1.

Forskerne fant to biomarkører, mikroRNA'er, som kunne skille ut barn med perinatal asfyksi og hypoksisk-iskemisk encefalopati fra friske kontroller. 73 nyfødte deltok i andre fase av studien; 22 kontroller, 26 med PA og 25 med HIE.

Funnene var konsistente og viste at den ene mikroRNA (miR-374a-5p) var nedsatt hos barn som ble diagnostisert med HIE sammenlignet med friske kontroller (P=.009), og den andre mikroRNA (miR-376c-3p) var nedsatt hos nyfødte med PA sammenlignet med friske kontroller (P=.004).

En tredje markør (miR-181b-5p) var også redusert blant nyfødte der det var indikasjon for terapeutisk hypotermi (P=0.2). Denne markøren kan i følge forskerne brukes som en kvantitativ ikke-invasiv biomarkør med en akseptabel negativ prediktiv verdi og kan bidra til å identifisere de barna som ikke behøver noen intervensjon.

Kilder

Referanser

  1. O'Sullivan MP, Looney AM, Moloney GM, Finder M, Hallberg B, Clarke G, Boylan GB, Murray DM. Validation of Altered Umbilical Cord Blood MicroRNA Expression in Neonatal Hypoxic-Ischemic Encephalopathy. JAMA Neurol. 2018 Dec 28.