Nyhetsartikkel

Tidlige tegn på Parkinsons sykdom

Parkinsons sykdom er en tilstand som kan utvikle seg over mange år. Hvilke risikofaktorer, komorbiditeter og prodromale symptomer forekommer før diagnosen stilles?

Prodromale trekk ved Parkinsons sykdom (PD) kan starte mer enn et tiår før de typiske kliniske symptomene tillater en diagnose1-2. I tillegg er det økende bevis for en rekke mulige risikofaktorer som kan disponere for sykdommen eller bidra til utvikling eller spredning av patologiske lesjoner. Disse risikofaktorene inkluderer velkjente genetiske eller miljømessige risikofaktorer, men også diabetes type 2 eller gastrisk patologi, som kan øke spredningen av patologi fra det enteriske nervesystemet via vagusnerven til sentralnervesystemet3-4.

Formålet med den aktuelle case-control studien fra Tyskland publisert i JAMA Neurology5 var å kartlegge omfanget og forekomsten av risikofaktorer og prodromale trekk som livsstilsfaktorer, komorbiditeter og potensielle ekstracerebrale manifestasjoner av PD. Forskerne ønsket å øke forståelsen for underliggende årsaker, utviklingen av sykdommen og hjelp til å identifisere individer i risiko for å få PD. Pasientmaterialet var hentet fra polikliniske konsultasjoner av pasienter med tysk lovpålagt helseforsikring.

Totalt inngikk 138 345 pasienter med insident PD i studien. Gjennomsnittsalderen var 75 år, 53 prosent var menn. Kontrollgruppen bestod av 276 690 matchede personer. Deltakerne ble fulgt opp i gjennomsnittlig 6 år.

Risikofaktorer og prodromale trekk forbundet med PD, var:

 • Traumatisk hjerneskade, odds ratio (OR) 1.62
 • Alkoholmisbruk, OR 1.32
 • Hypertensjon, OR 1.29
 • Anosmi, OR 2.16
 • Parasomnier, OR 1.62

Tidlige tegn på PD var dessuten forbundet med:

 • Restless legs syndrom, OR 4.19
 • Søvnapné, OR 1.45
 • Epilepsi, OR 2.26
 • Migrene, OR 1.21
 • Bipolar sykdom, OR 3.81
 • Schizofreni, OR 4.48

Følgende diagnoser var også assosiert til tidlig PD, men med relativt lave OR: hørselstap, hudlidelser, gastrointestinale forstyrrelser, tilstander med potensiell inflammatorisk komponent, diabetes type 1 og 2.

Symptomer og tegn som forelå 5 til 10 år før diagnosen ble stilt, var:

 • Tremor, OR 4.49
 • Restless legs syndrom, OR 3.73
 • Bipolar sykdom, OR 3.80
 • Schizofreni, OR 4.00

Resultatene fra denne case-control studien tyder på at assosiasjonene funnet mellom PD og visse risikofaktorer, komorbiditeter og prodromale symptomer i en representativ populasjon kan reflektere mulig tidlig ekstrastriatal og ekstracerebral patologi av PD. Dette kan ifølge forskerne skyldes delt genetisk risiko med PD, medisineksponering eller direkte årsakssammenheng. Eller det kan representere patofysiologisk relevante faktorer som bidrar til patogenesen av PD. 

Kilder

Referanser

 1. Schrag A, Horsfall L, Walters K, Noyce A, Petersen I. Prediagnostic presentations of Parkinson disease in primary care: a case-control study. Lancet Neurol. 2015;14(1):57-64. DOI: 10.1016/S1474-4422(14)70287-X DOI
 2. Bohlken J, Schrag A, Riedel-Heller S, Kostev K. Identification of prodromal presentations of Parkinson disease among primary care outpatients in Germany. Neuroepidemiology. 2022;56(1):41-49. DOI: 10.1159/000520574 DOI
 3. Arotcarena ML, Dovero S, Prigent A, et al. Bidirectional gut-to-brain and brain-to-gut propagation of synucleinopathy in nonhuman primates. Brain. 2020;143(5):1462-1475. DOI: 10.1093/brain/awaa096 DOI
 4. Noyce AJ, Bestwick JP, Silveira-Moriyama L, et al. Meta-analysis of early nonmotor features and risk factors for Parkinson disease. Ann Neurol. 2012;72(6):893-901. DOI: 10.1002/ana.23687 DOI
 5. Schrag A, Bohlken J, Dammertz L, et al. Widening the Spectrum of Risk Factors, Comorbidities, and Prodromal Features of Parkinson Disease. JAMA Neurol. Published online November 07, 2022. doi:10.1001/jamaneurol.2022.3902 DOI