Nyhetsartikkel

Tilbakevendende magesmerter hos barn

Dette er en vanlig tilstand blant barn, men hvor vanlig er det? Og hvor vedvarende er disse plagene i barndommen?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Tilstanden defineres som intermitterende eller konstante magesmerter, av funksjonell eller organisk årsak, som har forekommet tre eller flere ganger over en tre måneders periode. Tilstanden virker forstyrrende inn på barnets normale aktiviteter. Diagnosen brukes både om tilstander der man ekskluderer underliggende organisk årsak eller uten hensyn til eventuell årsak. Dersom man har utelukket organisk forklaring, brukes også betegnelsen funksjonelle magesmerter. Lite er kjent om tilstandens naturlige historie.

En svensk studie har sett på prevalens og progresjon av residiverende magesmerter hos barn1. Det var en prospektiv populasjonsbasert kohortstudie av 4089 barn født i perioden 1994 til 1996. Forskerne hadde komplette data på 2455 barn ved alder 1, 2, 12 og 16 år. Residiverende magesmerter ble i studien definert som foreldrerapporterte anfall med kolikksmerter i 1-2 års alder og selvrapporterte ukentlige magesmerter ved 12 og 16 års alder. Abdominale smerterelaterte funksjonelle forstyrrelser ved 16 års alder ble definert ifølge Rome-III-kriteriene.

Residiverende magesmerter hos barn ble rapportert av 26 prosent av barna, hvorav 11 prosent rapporterte om symptomer mer enn én gang. Blant barna som rapporterte om magesmerter ved 12 års alder, hadde 45 prosent fortsatt perioder med magesmerter også ved 16 års alder. Tilstanden var hyppigere blant jenter enn gutter (12 prosent vs 1 prosent). Tidlig diagnose av residiverende magesmerter hos barn var ikke forbundet med økt risiko for senere sykdom.

Forskerne konkluderer at residiverende magesmerter hos barn er en vanlig tilstand, men flertallet har ikke vedvarende symptomer gjennom barndommen.

Kilder

Referanser

  1. Sjölund J, Uusijärvi A, Tornkvist NT, et al. Prevalence and Progression of Recurrent Abdominal Pain, From Early Childhood to Adolescence. Clin Gastroenterol Hepatol . 2020 Apr 25;S1542-3565(20)30592-9. pmid:32344151 PubMed