Nyhetsartikkel

Torakalt aortaaneurisme, størrelse, prognose

Når bør det gjøres forebyggende kirurgi på pasienter med torakale aortaaneurismer? Er dagens retningslinjer fornuftige? En studie har sett på dette.

Ascenderende torakalt aortaaneurisme (TAA) kan føre til aortadisseksjon1, en livstruende hendelse med høy morbiditet og mortalitet2. Det er usikkerhet om hvor stort aneurismet skal være før det gjøres en profylaktisk intervensjon3-4. Internasjonale retningslinjer har variert over tid når det gjelder intervensjonstidspunktet relatert til størrelsen på aneurismet5-6. Dilemmaet er at inngrepet ikke er ufarlig, og kirurgene må veie risiko og mulig gevinst opp mot hverandre.

I en artikkel i JAMA Cardiology7 presenteres en retrospektiv kohortstudie der forfatterne undersøkte sammenhengen mellom størrelsen på aortaaneurismet og utfallet hos pasienter uten underliggende syndrom. Datamaterialet var fra journalsystemet til Kaiser Permanente i nordlige California. Maksimale størrelse på TAA samt demografiske data om pasientene ble hentet ut fra den elektroniske journalen.

Totalt ble 6372 pasienter med TAA identifisert i perioden 2000 til 2016. Gjennomsnittsalderen var 69 år og 32 prosent var kvinner. På diagnosetidspunktet var gjennomsnittsstørrelsen på aneurismet 4,4 cm. 828 pasienter (13 prosent av kohorten) hadde initial TAA størrelse på 5,0 cm eller større og 280 (4,4 prosent) 5,5 cm eller større. Insidensen av aortadisseksjon var lav, 44 personer (0,7 prosent), i løpet av en gjennomsnittlig observasjonsperiode på 3,7 år.

Større initial aortastørrelse var assosiert med høyere risiko for aortadisseksjon og død av alle årsaker i multivariable modeller, med et knekkpunkt i risiko på 6,0 cm. Beregnede justerte risiki for aortadisseksjon innenfor en 5-årsperiode var:

 • TAA 4,0-4,4 cm: 0,3 prosent
 • TAA 4,5-4,0 cm: 0,6 prosent
 • TAA 5,0-5,4 cm: 1,5 prosent
 • TAA 5,5-5,9 cm: 3,6 prosent
 • TAA 6,0 cm eller mer: 10,5 prosent

Oppsummert skriver forfatterne at i en bred sosiodemografisk gruppe pasienter med torakalt aortaaneurisme var den absolutte risikoen for aortadisseksjon lav, men den økte med større aortastørrelser etter justering for potensielle konfundere og konkurrerende risiko. Dataene støtter gjeldende konsensusretningslinjer som anbefaler profylaktisk kirurgi hos ikke-syndromiske individer med TAA ved en terskel på 5,5 cm.

Kilder

Referanser

 1. Kim JB, Spotnitz M, Lindsay ME, et al. Risk of aortic dissection in the moderately dilated ascending aorta. J Am Coll Cardiol. 2016;68(11):1209-1219. doi:10.1016/j.jacc.2016.06.025 DOI
 2. Pape LA, Awais M, Woznicki EM, et al. Presentation, diagnosis, and outcomes of acute aortic dissection: 17-year trends from the International Registry of Acute Aortic Dissection. J Am Coll Cardiol. 2015;66(4):350-358. doi:10.1016/j.jacc.2015.05.029 DOI
 3. Mansour AM, Peterss S, Zafar MA, et al. Prevention of aortic dissection suggests a diameter shift to a lower aortic size threshold for intervention. Cardiology. 2018;139(3):139-146. doi:10.1159/000481930 DOI
 4. Sundt TM. Aortic replacement in the setting of bicuspid aortic valve: how big? how much? J Thorac Cardiovasc Surg. 2015;149(2)(suppl):S6-S9. doi:10.1016/j.jtcvs.2014.07.069 DOI
 5. Hiratzka LF, Bakris GL, Beckman JA, et al; American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines; American Association for Thoracic Surgery; American College of Radiology; American Stroke Association; Society of Cardiovascular Anesthesiologists; Society for Cardiovascular Angiography and Interventions; Society of Interventional Radiology; Society of Thoracic Surgeons; Society for Vascular Medicine. 2010 ACCF/AHA/AATS/ACR/ASA/SCA/SCAI/SIR/STS/SVM Guidelines for the diagnosis and management of patients with thoracic aortic disease. J Am Coll Cardiol. 2010;55(14):e27-e129. doi:10.1016/j.jacc.2010.02.015 DOI
 6. Hiratzka LF, Creager MA, Isselbacher EM, et al. Surgery for aortic dilatation in patients with bicuspid aortic valves: a statement of clarification from the American College of Cardiology/American Heart Association task force on clinical practice guidelines. J Am Coll Cardiol. 2016;67(6):724-731. doi:10.1016/j.jacc.2015.11.006 DOI
 7. Solomon MD, Leong T, Sung SH, et al. Association of Thoracic Aortic Aneurysm Size With Long-term Patient Outcomes: The KP-TAA Study. JAMA Cardiol. Published online October 05, 2022. doi:10.1001/jamacardio.2022.3305 DOI