Nyhetsartikkel

Tordenvær-astma

Personer med astma kan oppleve forverret astma etter et vindig tordenvær i pollensesongen.

UpToDate gjør oss oppmerksomme på fenomenet "tordenvær-astma"1. En forverring av astma som skjer i timene etter et vindig tordenvær. Tilstanden oppstår i pollensesongen. Eksempelvis var det i Melbourne i de 30 timene etter et tordenvær i 2016, 3400 ekstra konsultasjoner ved akuttmedisinske avdelinger på grunn av pusteproblemer2.

Studier av værhendelser har funnet økte nivåer av allergener i luften under tordenvær, spesielt pollen- og muggsporer. De fleste pasienter med tordenvær-astma har pollenindusert sesongbetinget allergisk rhinitt. Våte forhold ved begynnelsen av et tordenvær kan føre til at pollenkorn sprekker, noe som øker konsentrasjonen av pollenrester i luften3. Pollenrestene kan inhaleres og utløse en forverring av astma4. Tordenværet kan skape strømmer av kald luft som feier opp allergifremkallende rusk og deponerer det i konsentrert form på bakkenivå5.

I en multisenter studie fra Melbourne6 ble voksne personer med tidligere konstatert tordenvær-astma og/eller selvrapportert sesongbetinget allergisk rhinitt, inkludert. Formålet med studien var å identifisere risikofaktorer og symptomer ved tordenvær-astma.

Totalt 228 individer med sesongbetinget allergisk rhinitt (SAR) var med i studien. 35 prosent (80 av 228) rapporterte om kun SAR, 37 prosent (84 av 228) meldte om tordenvær-astma men hadde ikke kontaktet sykehus for behandling, og 28 prosent (64 av 228) hadde søkt hjelp i sykehus. Alle pasientene som søkte sykehushjelp, hadde kjent astmadiagnose. Dataanalysene viste at de med tordenvær-astma hadde lavere FEV1-verdier og et standardisert spørreskjema viste høyere forekomst av plager. Personene med tordenvær-astma hadde også høyere forekomst av raigras spesifikt IgE, eosinofile og fraksjonert nitrogenoksid i utåndingsluften. 

Forfatterne av studien konkluderer at kliniske undersøkelser kan bekrefte diagnosen tordenvær-astma blant pasienter med kjent sesongbetinget allergisk rhinitt og dermed bidra til å gi anbefalinger om pasientspesifikke behandlinger.

UpToDate foreslår følgende mulige tiltak hos personer med tordenvær astma1:

  • Vær oppmerksom på den økte risikoen for forverret astma ved vindig tordenvær og vurder nødvendige tiltak.
  • Bruk ansiktsmaske
  • Inhalasjon av en korttidsvirkende beta-agonist før den kraftige vinden setter inn, kan dempe symptomene i pollensesongen.
  • Hold deg inne under tordenværstormer hvis du vet at din astma forverres under slike forhold.

Kilder

Referanser

  1. Miller RL. Trigger control to enhance asthma management. Section Thunderstorms. UpToDate, last updated Jul 01, 2022. UpToDate
  2. Thien F, Beggs PJ, Csutoros D, et al. The Melbourne epidemic thunderstorm asthma event 2016: an investigation of environmental triggers, effect on health services, and patient risk factors. Lancet Planet Health 2018; 2:e255. DOI: 10.1016/S2542-5196(18)30120-7 DOI
  3. Hughes DD, Mampage CBA, Jones LM, et al. Characterization of Atmospheric Pollen Fragments during Springtime Thunderstorms. Environ Sci Technol Letter 2020; 7:409. PubMed
  4. Chatelier J, Chan S, Tan JA, et al. Managing Exacerbations in Thunderstorm Asthma: Current Insights. J Inflamm Res 2021; 14:4537. DOI: 10.2147/JIR.S324282 DOI
  5. Marks GB, Colquhoun JR, Girgis ST, et al. Thunderstorm outflows preceding epidemics of asthma during spring and summer. Thorax 2001; 56:468. DOI: 10.1136/thorax.56.6.468 DOI
  6. Douglass JA, Lodge C, Chan S, et al. Thunderstorm asthma in seasonal allergic rhinitis: The TAISAR study. J Allergy Clin Immunol. 2022;149(5):1607-1616. doi:10.1016/j.jaci.2021.10.028 DOI