Nyhetsartikkel

Tørt øye sykdom - en oversett tilstand?

Tørt øye sykdom, tidligere kalt keratoconjunctivitis sicca, hevdes å være en oversett sykdom, men hvor hyppig er sykdommen?

Tørt øye sykdom, "dry eye disease", defineres som "en multifaktoriell sykdom i øyeoverflaten karakterisert ved tap av homeostase av tårefilmen, og ledsaget av okulære symptomer, der tårefilmustabilitet og hyperosmolaritet, inflammasjon og skade på øyeoverflaten, og nevrosensoriske abnormiteter spiller etiologiske roller."1 Det finnes ingen diagnostisk gullstandard for sykdommen, derfor brukes betegnelsen tørt øye til å beskrive det okulære ubehaget og synsforstyrrelsene som skyldes den unormale tårefilmen.

Sykdommen har tidligere blitt betegnet keratoconjunctivitis sicca. Den kan skyldes nedsatt produksjon av væske fra tårekjertlene eller økt fordampning som skyldes uregelmessigheter i lipidlaget av tårefilmen2-3. Dysfunksjon i de Meibomske kjertlene er en hovedårsak til endringene i lipidlaget i tårefilmen og dermed til tørt øye sykdom4.

Meiboms kjertler er en rekke talgkjertler som befinner seg langs øyelokkenes innside (i tarsalplaten) med omtrent tyve lett synlige munninger ut mot øyelokkenes frie rand5.

Sykdommen er vanlig og fører til hyppige legebesøk, men angis ofte å være oversett og utilfredsstillende behandlet6. Den angis å være prevalent hos 5 til 50 prosent av verdens befolkning avhengig av sykdomskriteriene som brukes7. Formålet med den aktuelle systematiske oversikten og metaanalysen publisert i JAMA Ophtalmology8, var å fremskaffe estimater over prevalens og insidens av tørt øye og Meibomsk kjerteldysfunksjon.

Datagrunnlaget var studier publisert i tidsrommet 2010 til 2021. 13 studier ble inkludert. Prevalens av tørt øye sykdom ble rapportert av 10 studier, insidens av 2 studier og 3 studier rapporterte om Meibomsk kjerteldysfunksjon. Prevalens av tørt øye sykdom ble funnet å være 8,1 prosent og Meibomsk kjerteldysfunksjon 21,2 prosent. Insidensen av tørt øye sykdom ble funnet å være 3,5 prosent blant de som var 18 år eller eldre, og 7,8 prosent blant de 68 år og eldre. Ingen studier rapporterte insidens av Meibomsk kjerteldysfunksjon.

Forfatterne mener at denne systematiske oversikten og metaanalysen viste usikkerhet om prevalens og insidens av tørre øyne og Meibomsk kjerteldysfunksjon i USA. Populasjonsbaserte epidemiologiske studier som bruker konsistente og validerte definisjoner av tørre øyne og Meibomsk kjerteldysfunksjon er nødvendig for å fremskaffe sikrere estimater for prevalens og insidens i USA.

Kilder

Referanser

  1. Craig JP, Nichols KK, Akpek EK, et al. TFOS DEWS II definition and classification report. Ocul Surf. 2017;15(3):276-283. doi:10.1016/j.jtos.2017.05.008 DOI
  2. Pucker AD, Haworth KM. The presence and significance of polar meibum and tear lipids. Ocul Surf. 2015;13(1):26-42. doi:10.1016/j.jtos.2014.06.002 DOI
  3. Millar TJ, Schuett BS. The real reason for having a meibomian lipid layer covering the outer surface of the tear film: a review. Exp Eye Res. 2015;137:125-138. doi:10.1016/j.exer.2015.05.002 DOI
  4. Nichols KK, Foulks GN, Bron AJ, et al. The international workshop on meibomian gland dysfunction: executive summary. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2011;52(4):1922-1929. doi:10.1167/iovs.10-6997a DOI
  5. Holck P. Meiboms kjertler. Store Medisinske Leksikon. Sist oppdatert 13. juni 2022. sml.snl.no
  6. Epstein AB. Overlooked causes of dry eye, Optometry Times Journal. Published September 24, 2019. www.optometrytimes.com
  7. Stapleton F, Alves M, Bunya VY, et al. TFOS DEWS II epidemiology report. Ocul Surf. 2017;15(3):334-365. doi:10.1016/j.jtos.2017.05.003 DOI
  8. McCann P, Abraham AG, Mukhopadhyay A, et al. Prevalence and Incidence of Dry Eye and Meibomian Gland Dysfunction in the United States: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Ophthalmol. Published online October 27, 2022. doi:10.1001/jamaophthalmol.2022.4394 DOI