Nyhetsartikkel

Transperineal prostatabiopsi

Transrektal prostatabiopsi er standardmetoden ved mistenkt prostatakreft. Sannsynligvis er transperineal prostatabiopsi å foretrekke.

Transrektal prostatabiopsi er den vanligste metoden til å diagnostisere prostatakreft. Imidlertid er infeksjonsrisikoen funnet å være 5-7 prosent tross forebyggende tiltak1-2.

Transperineal prostatabiopsi er en alternativ diagnostisk metode til påvisning av prostatakreft, men det er foreløpig uavklart hvor effektiv og tolerabel denne prøven er.

I en retrospektiv studie vurderte forfatterne utfallet av 1287 transperineale prostatabiopsier3. Kreft ble funnet hos 49.8 prosent og av disse var 9.7 prosent lokalisert til fremre sone. Den vanligste komplikasjonen var urinretensjon som oppstod hos 20 pasienter (1.6 prosent). Det var ingen tilfeller av urosepsis, og de fleste pasientene ble behandlet forebyggende med en dose cefuroxim eller cefaleksin. Den mest ubehagelige delen av prosedyren var hudinfiltrasjonen med lokalbedøvelse og ikke biopsitakingen.

Pasientene tolererte den transperineale prostatabiopsien rimelig bra og rapporterte kun milde grader av ubehag. Blant 70 pasienter som tidligere hadde gjennomgått transrektal biopsi, rapporterte 49 at ubehaget var omtrent det samme.

Disse dataene tyder på at transperineal biopsi er en trygg prosedyre og den diagnostiske treffsikkerheten er tilfredsstillende og bedre enn den transrektale prosedyren ved prøver tatt fra fremre sone. Metoden beskrives som tryggere enn transrektal biopsi og med færre komplikasjoner. Selv om profylaktisk antibiotika ble gitt til disse pasientene, var det noen leger som valgte å unnlate og gi antibiotika.

MR-funn av lesjoner som er suspekte på prostatakreft kombinert med denne biopsimetoden, øker ifølge forfatterne treffsikkerheten og minimerer risikoen.

Transperineal prostatabiopsi under lokalbedøvelse bør vurderes som standardmetoden i den initiale diagnostikken av prostatakreft, ifølge forfatterne.

Kilder

Referanser

  1. An update of the American Urological Association White Paper on the prevention and treatment of the more common complications related to prostate biopsy . J Urol 2017; 198: 329. PubMed
  2. Complications after prostate biopsy: data from SEER-Medicare. J Urol 2011; 186: 1830. PubMed
  3. Stefanova V, Buckley R, Flax S, et al. Transperineal Prostate Biopsies Using Local Anesthesia: Experience with 1,287 Patients. Prostate Cancer Detection Rate, Complications and Patient Tolerability. Journal of Urology, 1 Jun 2019 . www.auajournals.org