Nyhetsartikkel

Transplantasjon av lever etter sirkulatorisk død hos donor

Den ideelle donor for levertransplantasjon er i live, men hjernedød. Hvordan er prognosen til en mottaker av en lever fra en pasient som er sirkulatorisk død?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Donasjon av lever etter sirkulatorisk død (DCD) hos donor har blitt tredoblet i Storbritannia i løpet av det siste tiåret. Imidlertid er utfallet av en DCD levertransplantasjon dårligere enn for en donasjon fra en hjernestamme død (DBD) person. I en studie har forskerne undersøkt om en mottaker skal akseptere et organ med "dårligere kvalitet" eller vente lengre på et "bedre" DBD organ1.

Totalt 953 (23 prosent) av de 3949 levertransplantasjonene som ble utført, brukte DCD donorer. Fem-års posttransplantasjons overlevelse var dårligere etter DCD enn DBD transplantasjoner (69 prosent vs 78 prosent).

Av de 5798 pasientene som var registrert på venteliste til transplantasjon, så døde 1325 i ventetiden (23 prosent) (eller de ble fjernet fra listen uten å motta et transplantat). Pasienter som mottok DCD-levere, hadde en lavere risiko for død enn de som stod på ventelisten for et potensielt DBD-organ (hazard ratio 1.65; 95% KI 1.40-0.65). Størst overlevelsesgevinst var hos de med mest fremskreden leversykdom (HR 0.19; 95% KI 0.07-0.50).

Forskernes konklusjon var at selv om DCD levertransplantasjoner hadde et dårligere utfall enn DBD transplantasjoner, så økte overlevelsen ved å akseptere en DCD-lever, særlig for de med en mer alvorlig leversykdom. DCD levertransplantasjoner bedrer den totale overlevelsen i Storbritannia blant dem som står på venteliste for ny lever.

Kilder

Referanser

  1. Taylor R, Allen E, Richards JA, et al. Survival advantage for patients accepting the offer of a circulatory death liver transplant. Journal of Hepatology, May 2019; 70 (5): 855-65 . doi:10.1016/j.jhep.2018.12.033 DOI