Nyhetsartikkel

Traumatisk hjerneskade øker risikoen for hjerneslag

Traumatisk hjerneskade medfører risiko for langtidseffekter i form av nevrologisk sykdom og hjerneslag.

På vei hjem fra arbeid på sykkel førte en sprekk i asfalten til at en 65 år gammel mann fikk bråstopp. Han landet på hodet/ansiktet og var bevisstløs et minutts tid. På sykehuset viste cerebral CT en mindre epidural blødning. De første 24 timene etter ulykken opplevde mannen problemer med å skrive tekstmeldinger samt å skrive på PC. Bokstavene stokket seg. Tilstanden normaliserte seg. Seks måneder senere opplevde mannen nøyaktig de samme symptomene. Han ble innlagt Slagenheten til utredning og observasjon. MR av hjernen viste en mindre perifer trombose. Også denne gang gikk symptomene tilbake i løpet av noen få døgn.

Traumatisk hjerneskade er et økende problem1. Den stigende insidensen knyttes til flere fall blant eldre mennesker, til sportsrelaterte skader og trafikkulykker2. Mortaliteten har imidlertid gått ned som følge av fremskritt innenfor akuttmedisin, traumemedisin og bildediagnostikk. Økt overlevelse fører imidlertid til at flere mennesker lever med langtidseffekter av den traumatiske hjerneskaden i form av fysiske, psykologiske og kognitive problemer. Disse langtidseffektene forekommer ikke bare etter alvorlige traumatiske hjerneskader, men forekommer også blant personer med milde og moderate hjerneskader3.

Traumatisk hjerneskade er assosiert med langtids risiko for nevrologiske sykdommer som demens, Parkinsons sykdom, Alzheimers sykdom og epilepsi4-6. Traumatisk hjerneskade er også foreslått å kunne være en uavhengig risikofaktor for hjerneslag7, men dette har i liten grad blitt utforsket.

Formålet med den aktuelle studien8 var å undersøke om det var en sammenheng mellom traumatisk hjerneskade og risikoen for senere hjerneslag. Studien var en systematisk oversikt som bestod av 18 originalstudier som oppfylte inklusjonskriteriene. Totalt bestod studiepopulasjonen av 2.606.379 personer fra fire land. Seks av studiene inkluderte en matchet kontrollgruppe uten traumatisk hjerneskade. Disse studiene viste konsistent at pasienter som hadde vært utsatt for en traumatisk hjerneskade, hadde signifikant økt risiko for senere hjerneslag sammenlignet med kontrollene (hazard ratio 1.86, 95% KI 1.46-2.37). Risikoen for hjerneslag var størst de fire første posttraumatiske månedene, men forble signifikant opptil fem år etter skaden.

Forskerne konkluderer at traumatisk hjerneskade er en uavhengig risikofaktor for hjerneslag uansett alvorlighetsgrad eller subtype av hjerneskade. En traumatisk hjerneskade bør medføre økt oppmerksomhet om mulige risikofaktorer for hjerneslag og eventuelt forebyggende tiltak.

Kilder

Referanser

  1. Dewan MC, Rattani A, Gupta S, et al. Estimating the global incidence of traumatic brain injury published online ahead of print, 2018 Apr 1. J Neurosurg. 2018;1-18. doi:10.3171/2017.10.JNS17352 DOI
  2. Brazinova, A, Rehorcikova, V, Taylor, MS, et al. Epidemiology of traumatic brain injury in Europe: a living systematic review. J Neurotrauma 2018. doi: 10.1089/neu.2015.4126.
  3. Millis, SR, Rosenthal, M, Novack, TA, et al. Long-term neuropsychological outcome after traumatic brain injury. J Head Trauma Rehabil 2001; 16: 343–355. DOI: 10.1097/00001199-200108000-00005 DOI
  4. Li, Y, Li, Y, Li, X, et al. Head injury as a risk factor for dementia and Alzheimer’s disease: a systematic review and meta-analysis of 32 observational studies. PLoS One 2017; 12: e0169650. Doi: 10.1371/journal.pone.0169650. DOI
  5. Marras, C, Hincapié, CA, Kristman, VL, et al. Systematic review of the risk of Parkinson's disease after mild traumatic brain injury: results of the international collaboration on mild traumatic brain injury prognosis. Arch Phys Med Rehabil 2014; 95: S238–S244. DOI: 10.1016/j.apmr.2013.08.298. DOI
  6. Perry, DC, Sturm, VE, Peterson, MJ, et al. Association of traumatic brain injury with subsequent neurological and psychiatric disease: a meta-analysis. J Neurosurg 2016; 124: 511. DOI: 10.3171/2015.2.JNS14503. DOI
  7. Maas, AIR, Menon, DK, Adelson, PD, et al. Traumatic brain injury: integrated approaches to improve prevention, clinical care, and research. Lancet Neurol 2017; 16: 987–1048. DOI: 10.1016/S1474-4422(17)30371-X. DOI
  8. Turner GM, McMullan C, Aiyegbusi OL, et al. Stroke risk following traumatic brain injury: Systematic review and meta-analysis published online ahead of print, 2021 Apr 4. Int J Stroke. 2021;17474930211004277. doi:10.1177/17474930211004277 DOI