Nyhetsartikkel

Trening og risiko for fall, beinbrudd, sykehusinnleggelser og død blant eldre

Er det bare fordeler med regelmessig trening blant eldre?

Regelmessig trening over lang tid har en gunstig effekt på en rekke tilstander blant eldre. Men hvor gunstig slik trening er, vet vi ikke sikkert.

En studie har sett på sammenhengen mellom jevnlig trening i mer enn ett år og risikoen for fall, fall der det oppstår skade, frakturer, hospitalisering og død blant eldre1. Studiematerialet bestod av 46 RCTs med totalt 22.709 deltakere. Gjennomsnittsalderen var 73 år. 66% var kvinner.

Trening førte til signifikant reduksjon av fall og fall med skade, og en liten reduksjon i risikoen for frakturer. Trening reduserte ikke risikoen for gjentatte fall, hospitalisering og mortalitet.

Langsiktig og allsidig trening, særlig med moderat intensitet og med balanseøvelser, utført to til tre ganger per uke, synes å være en trygg og effektiv intervensjon til å redusere risikoen for fall og skader blant eldre mennesker.

Kilder

Referanser

  1. de Souto Barreto P, Rolland Y, Vellas B, et al. Association of Long-term Exercise Training With Risk of Falls, Fractures, Hospitalizations, and Mortality in Older Adults: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Intern Med. Published online December 28, 2018 . doi:10.1001/jamainternmed.2018.5406 DOI