Nyhetsartikkel

Er treningsprogram med tøyninger gunstig ved fibromyalgi?

Fysisk trening er et av tiltakene med best effekt ved fibromyalgi. Hvilken betydning har tøyningsøvelser i et moderat intensivt treningsprogram?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Fibromyalgi er et symptomkompleks karakterisert av diffust utbredt smerte med varighet i minst 3 måneder. Smertene ledsages ofte av unormal tretthet, søvnproblemer, vekslende hard/løs mage, økt trettbarhet ved fysisk aktivitet, angst og depresjon og en rekke andre uspesifikke ledsagende symptomer. Det finnes ingen kurativ behandling av fibromyalgi. Fysisk trening kan i oppstartsfasen forverre smertene, men på sikt vil mange hjelpes både med tanke på den økte trettbarheten og smertene ved at funksjonen og utholdenheten bedres.

Formålet med den aktuelle randomiserte, kontrollerte studien var å undersøke effekten av tillegg av tøyninger til et moderat intensivt aerobisk treningsprogram for kvinner1. 64 kvinner med diagnostisert fibromyalgi ble inkludert i studien. Gjennomsnittsalder 54 år. En kontrollgruppe bestående av 32 kvinner fulgte et treningsprogram med moderat intensiv sykling (50-70 prosent av alderspredikert pulsmaksimum) tre ganger per uke i 12 uker. Intervensjonsgruppen (n=32) gjennomførte det samme treningsprogrammet pluss et tøyningsprogram en gang per uke i 12 uker.

Hovedutfallsmålene var søvnkvalitet, livskvalitet og smerteopplevelse. Målinger ble gjort etter 4 og 12 uker.

Intervensjonsgruppen opplevde signifikante bedringer både ved 4-ukers og 12-ukers kontrollen sammenlignet med kontrollgruppen på alle tre måleparametrene.

Forfatterne konkluderer at tøyningsøvelser i tillegg til et moderat intensivt aerobisk treningsprogram bedret søvnkvaliteten, reduserte fibromyalgiens påvirkning av livskvaliteten og minsket smertene sammenlignet med et tilsvarende treningsprogram uten tøyninger.

Kilder

Referanser

  1. Gomez-Hernandez M, Gallego-Izquierdo T, Martinez-Merinero P, et al. Benefits of adding stretching to a moderate-intensity aerobic exercise programme in women with fibromyalgia: a randomized controlled trial. Clin Rehabil. 2019 Dec 18.