Nyhetsartikkel

Trippelterapi ved KOLS

Hva er den beste behandlingen av moderate til alvorlige eksaserbasjoner hos pasienter med fremskreden KOLS?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I en metaanalyse sammenlignet forskerne effekten av trippelterapi versus duoterapi versus monoterapi blant pasienter med moderate til alvorlige eksaserbasjoner av fremskreden KOLS-sykdom1.

21 randomiserte, kontrollerte studier ble inkludert. Trippelterapien bestod av langtidsvirkende muskarinantagonister (LAMA), langtidsvirkende beta-agonister (LABA) og inhalerte kortikosteroider (ICS).

Trippelterapi var forbundet med signifikant færre moderate til alvorlige eksaserbasjoner sammenlignet med LAMA monoterapi (RR 0.71, 95% KI 0.60-0.85), LAMA og LABA duoterapi (RR 0.78, 95% KI 0.70-0.88) og duoterapi ICS + LABA (RR 0.77, 95% KI 0.66-0.91). FEV1 og livskvalitet var gunstigere med trippelterapi.

Trygghetsprofilen til trippelterapi var betryggende, men pneumoni forekom signifikant hyppigere med trippelterapi enn med duoterapi med LAMA og LABA (RR 1.53, 95% KI 1.25 til 1.87).

Konklusjon: Bruk av trippelterapi resulterte i lavere rate av moderate til alvorlige eksaserbasjoner av KOLS, bedre lungefunksjon og bedre helserelatert livskvalitet enn duoterapi eller monoterapi blant pasienter med fremskreden KOLS.

Kilder

Referanser

  1. Zheng Y, Zhu J, Liu Y, et al. Triple therapy in the management of chronic obstructive pulmonary disease: systematic review and meta-analysis. BMJ 2018;363:k4388 . doi:10.1136/bmj.k4388 DOI