Nyhetsartikkel

Trombolyse ved okklusjon av den sentrale retinalarterien

Okklusjon av den sentrale retinalarterien er en øyeblikkelig hjelp situasjon som krever umiddelbar behandling. Trombolyse hjelper ved iskemisk hjerneslag, men hjelper det mot denne tilstanden?

Okklusjon av den sentrale retinalarterien er en kritisk øyetilstand som krever umiddelbar behandling1-2. Det finnes ingen offisielt anbefalt behandling for ikke-arteritisk okklusjon3.

I en systematisk oversikt og metaanalyse publisert i International Journal of Stroke4 undersøkte forfatterne effekten av administrering av trombolytiske midler intravenøst (innen de første 4,5 timene) eller intraarterielt (innen de første 24 timene).

Trombolytiske midler kan brukes til å lysere fibrintromben hos pasienter med ikke-arteritisk sentral retinalarterieokklusjon, som ved behandling av akutt iskemisk slag, og de kan være svært effektive hvis de brukes innenfor det terapeutiske vinduet5.

Studien inkluderte 771 pasienter fra 72 ulike publikasjoner. Totalt rapporterte tre fjerdedeler av pasientene (74 prosent) merkbar visuell bedring etter administrering av intravenøs trombolytisk behandling og 60 prosent etter intraarteriell trombolytisk terapi. En kortere varighet av infusjonen var assosiert med bedre kliniske resultater. Intraokulær blødning ble observert hos færre enn 1 prosent av pasientene og ble kun observert i den intraarterielle gruppen, og symptomatisk intracerebral blødning ble observert hos 1 prosent av pasientene.

Forfatterne konkluderer at infusjon av trombolytika enten intravenøst (innen 4,5 timer) eller intraarterielt (innen 24 timer) hos pasienter med ikke-arteritisk okklusjon av den sentrale retinalarterien er en trygg prosedyre og bedrer gjenvinningen av synet.

Tre randomiserte, kontrollerte studier pågår fortiden i Europa og som sammenligner effekten av trombolyse mot placebo gitt i løpet av tidsvinduet på 4,5 timer1.

Kilder

Referanser

  1. Chen C. Comment. Thrombolysis for Central Retinal Artery Occlusion. Practice Update. Published August 23, 2023. www.practiceupdate.com
  2. Lee KE, Tschoe C, Coffman SA, et al. Management of Acute Central Retinal Artery Occlusion, a "Retinal Stroke": An Institutional Series and Literature Review. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2021;30(2):105531. doi:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2020.105531 DOI
  3. Mac Grory B, Schrag M, Biousse V, et al. Management of Central Retinal Artery Occlusion: A Scientific Statement From the American Heart Association published correction appears in Stroke. 2021 Jun;52(6):e309. Stroke. 2021;52(6):e282-e294. doi:10.1161/STR.0000000000000366 DOI
  4. Shahjouei S, Bavarsad Shahripour R, Dumitrascu OM. Thrombolysis for central retinal artery occlusion: An individual participant-level meta-analysis published online ahead of print, 2023 Jul 27. Int J Stroke. 2023;17474930231189352. doi:10.1177/17474930231189352 DOI
  5. Dumitrascu OM, Newman NJ, Biousse V. Thrombolysis for Central Retinal Artery Occlusion in 2020: Time Is Vision!. J Neuroophthalmol. 2020;40(3):333-345. doi:10.1097/WNO.0000000000001027 DOI