Informasjon

Trygt å ta statiner

Statiner er blant de mest brukte medikamentene i befolkningen. De senker kolesterol og reduserer risikoen for hjertekarsykdom. Denne metaanalysen viser at de gir få bivirkninger.

Bakgrunn

Statiner er kolesterolsenkende medisiner. Det er blant de mest brukte legemidlene i Norge. Det norske reseptregisteret viste at 448 000 individer (9% av befolkningen) hentet ut minst en resept på et statin i 2009. Over 500.000 nordmenn brukte statiner i 2012.

En stor metaanalyse har samlet resultatene fra 135 studier og sett på bivirkninger ved bruk av statiner1.

Materiale og metode

Forskerne bak studien identifiserte totalt 135 randomiserte, kontrollerte studier som vurderte effekter av ulike statiner. Totalt inngikk 246.955 individer i studien. Resultatene ble vurdert i flere metaanalyser.

Resultater

Det var ingen forskjeller mellom de ulike statiner når det gjaldt muskelsmerter, eventuelt forhøyet kreatinkinase, kreft eller stans i behandlingen på grunn av bivirkninger. Spesielt var det ingen økning i forekomsten av muskelsykdommen rhabdomyolyse. Statiner ga imidlertid en 9% økning i risikoen for å få diabetes (OR = 1,09, 95% CI 1,02-1,16) og de hadde økt sannsynlighet for stigning i transaminaser (en leverfunksjonstest) (OR = 1,51, 95% CI 1,24-1,84) - en sammenheng som var doserelatert.

Sammenligninger mellom de ulike statinene viste at pravastatin og simvastatin hadde de laveste risikoene for bivirkninger sammenlignet med atorvastatin og rosuvastatin.

Konklusjon

Som legemiddelgruppe gir statiner få bivirkninger. Statiner er ikke forbundet med økt risiko for kreft, men det er en liten økning i risikoen for å få diabetes mellitus. Blant de individuelle statinene, synes simvastatin og pravastatin å være tryggere og mer tolerable enn andre statiner.

Hovedforfatteren av studien, Dr. Huseyin Naci, sier i en uttalelse at "i et befolkningsperspektiv er de gunstige effektene av statiner på hjertekarsykdom og dødelighet langt høyere enn de mulige skadelige effektene - selv om man tar i betraktning at statiner gir en beskjeden økning i risikoen for å få diabetes mellitus".

Kilder

Referanser

  1. Naci H, Brugts J, Andes AE. Comparative tolerability and harms of individual statins: A study-level network meta-analysis of 246 955 participants from 135 randomized controlled trial. Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2013. circoutcomes.ahajournals.org