Nyhetsartikkel

Tyggegummi mot koronaviruset?

En tyggegummi som kan redusere virusmengden i spyttet og i munnhulen, kan vise seg å bli et nyttig tiltak for å minske smitten av koronaviruset.

Ifølge en studie publisert i Molecular Therapy ser det ut til at en eksperimentell tyggegummi kan redusere mengden koronavirus i spyttet og bidra til å bremse smitten1.

SARS-CoV-2 smitte skjer både som dråpe og aerosol smitte og synes å skje innendørs fra symptomatiske og asymptomatiske individer. For å redusere smitten anbefales maskebruk og fysisk avstand mellom mennesker. Høye virusmengder påvises ofte i spytt2 og dråpesmitte er hovedårsaken til smitte med SARS-CoV-2. Det er vist at mengden virus i spytt korrelerer med alvorlighetsgraden av symptomene på covid-193, og viruset replikeres i spyttkjertlene og i slimhinnen i munnhulen. Inaktivering av viruset i munnhulen kan derfor tenkes å være en viktig strategi til å redusere virusets infektivitet.

Covid-19 pasienter har lave nivåer av angiotensin-converting enzym 2 (ACE2) som følge av dysregulering av renin-angiotensin-aldosteron systemet, noe som forårsaker respiratorisk stress4. Injeksjon av ACE2 bedrer helsetilstanden til covid-19 pasienter5. ACE2 reseptor "feller" kan blokkere reseptorer og derved hemme viruset6. Det er nylig utviklet både nesespray og tyggegummi med oppløselig ACE2 med det formål å kunne redusere virusmengden. Forskere mener at spyttkjertlene er hovedsetet for SARS-CoV-2 replikasjon3.

I den aktuelle studien ble det utviklet en tyggegummi som inneholder kopier av ACE2-proteinet, som er pigg-proteinet som koronavirusene bruker til å feste seg til cellene, bryte inn i dem og infisere dem. Under et testrør eksperiment ved University of Pennsylvania observerte forskerne at viruspartiklene festet seg til ACE2-reseptorene, og virusmengden i prøvene falt med mer enn 95 prosent.

Tyggegummien føles og smaker som konvensjonelt tyggegummi, og den kan lagres i årevis ved normal temperatur. Tyggingen ødelegger ikke ACE2-proteinmolekylene.

Tyggegummien er ikke kommersielt tilgjengelig enda, og nye tester vil bli utført. Men resultatene er interessante. Å bruke tyggegummi til å redusere virusmengden i spytt kan bidra til minske smitten og vise seg nyttig, særlig i land der tilgangen på vaksiner er dårlig. Tyggegummien er laget av plantemateriale, og den er utviklet for å møte kravene til FDA (Food and Drug Administration) i USA.

Kilder

Referanser

  1. Daniell H, Nair SK, Esmaeili N, et al. Debulking SARS-CoV-2 in saliva using angiotensin converting enzyme 2 in chewing gum to decrease oral virus transmission and infection published online ahead of print, 2021 Nov 11. Mol Ther. 2021;S1525-0016(21)00579-7. doi:10.1016/j.ymthe.2021.11.008 DOI
  2. Li Y, Ren B, Peng X, et al. Saliva is a non-negligible factor in the spread of COVID-19. Mol Oral Microbiol. 2020;35(4):141-145. doi:10.1111/omi.12289 DOI
  3. Huang N, Pérez P, Kato T, et al. SARS-CoV-2 infection of the oral cavity and saliva. Nat Med. 2021;27(5):892-903. doi:10.1038/s41591-021-01296-8 DOI
  4. Rahman MM, Hasan M, Ahmed A. Potential detrimental role of soluble ACE2 in severe COVID-19 comorbid patients. Rev Med Virol. 2021;31(5):1-12. doi:10.1002/rmv.2213 DOI
  5. Zoufaly A, Poglitsch M, Aberle JH, et al. Human recombinant soluble ACE2 in severe COVID-19 published correction appears in Lancet Respir Med. 2020 Nov;8(11):e78. Lancet Respir Med. 2020;8(11):1154-1158. doi:10.1016/S2213-2600(20)30418-5 DOI
  6. Bracken CJ, Lim SA, Solomon P, et al. Bi-paratopic and multivalent VH domains block ACE2 binding and neutralize SARS-CoV-2. Nat Chem Biol. 2021;17(1):113-121. doi:10.1038/s41589-020-00679-1 DOI