Nyhetsartikkel

Type 1-diabetes og covid-19 infeksjon

Diabetes er forbundet med økt risiko for alvorlig covid-19 infeksjon. Personer under 55 år med type 1-diabetes hadde i denne retrospektive studien fra England en svært lav risiko for alvorlig forløp.

En rekke studier og systematiske oversikter har rapportert at visse kroniske tilstander som hypertensjon, diabetes, kardiovaskulær sykdom, kronisk nyresykdom og kronisk obstruktiv lungesykdom er forbundet med økt risiko for alvorlig covid-19 og død1. England har 61 millioner innbyggere og ca. 0.4 prosent har type 1-diabetes og 4.7 prosent har type 2-diabetes. Frem til 11. mai 2020 hadde det vært 23 698 covid-19 relaterte dødsfall i engelske sykehus, hvorav 1.5 prosent hadde type 1-diabetes og 31.4 prosent hadde type 2-diabetes2.

Formålet med denne studien publisert i Diabetologia3 var å beskrive karakteristika hos voksne med type 1-diabetes som ble innlagt i sykehus og risikofaktorer forbundet med alvorlig covid-19 sykdom i England.

En retrospektiv kohortstudie ble utført i perioden mars til oktober 2020. Forhåndsdefinerte demografiske, kliniske, medikamentelle og laboratorie data ble samlet inn fra de deltakende 40 sykehusene. Det primære utfallet av studien var definert som død i sykehuset og/eller innleggelse på intensivenheten av pasienter med alvorlig covid-19.

196 voksne ble innlagt i sykehus med type 1-diabetes og covid-19 i denne perioden. 55 prosent var menn, 70 prosent var hvite og gjennomsnittsalderen var 62 år. I snitt var BMI 28.3 kg/m2 og sist målte HbA1c var 9.1 prosent. Prevalens av mikrovaskulær (diabetisk nefropati, fotsår, retinopati, perifer nevropati) og makrovaskulær sykdom (perifer vaskulær sykdom, iskemisk hjertesykdom, cerebrovaskulær sykdom) var henholdsvis 56 prosent og 39 prosent. Prevalens av ketoacidose ved innleggelsen var 29 prosent. Totalt 68 pasienter (35 prosent) døde eller ble innlagt på intensivenheten. Andelen som døde var 7 prosent, 38 prosent og 38 prosent blant de som var henholdsvis under 55 år, 55-74 år og 75 år eller eldre. BMI, serum-kreatinin og det å ha en eller flere mikrovaskulære komplikasjoner var positivt assosiert med det primære utfallet etter å ha justert for alder.

Forfatterne konkluderer at personer med type 1-diabetes og covid-19 som ble hospitalisert i Storbritannia, hadde høyere risiko for død eller behov for behandling på intensivenhet dersom deres BMI var høyt, nyrefunksjonen var nedsatt og det forelå mikrovaskulære komplikasjoner. Risikoen for alvorlig covid-19 var meget lav blant personer med type 1-diabetes som var under 55 år og som ikke hadde mikrovaskulær eller makrovaskulær sykdom.

Kilder

Referanser

  1. Singh AK, Gillies CL, Singh R, et al. Prevalence of co-morbidities and their association with mortality in patients with COVID-19: A systematic review and meta-analysis. Diabetes Obes Metab. 2020;22(10):1915-1924. doi:10.1111/dom.14124 DOI
  2. Barron E, Bakhai C, Kar P, et al. Associations of type 1 and type 2 diabetes with COVID-19-related mortality in England: a whole-population study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2020;8(10):813-822. doi:10.1016/S2213-8587(20)30272-2 DOI
  3. Ruan Y, Ryder REJ, De P, et al. A UK nationwide study of people with type 1 diabetes admitted to hospital with COVID-19 infection. Diabetologia. 2021;64(8):1717-1724. doi:10.1007/s00125-021-05463-x DOI