Nyhetsartikkel

Tyroidektomi vs medisinsk behandling ved Hashimotos sykdom

Tross adekvat hormonbehandling vil noen pasienter med Hashimotos sykdom ha vedvarende symptomer. Kan tyreoidektomi være løsningen?

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Hashimotos sykdom er en autoimmun tyreoiditt. På tross av adekvat hormonerstatning har noen pasienter vedvarende symptomer som kan skyldes immunologisk patofysiologi.

I en norsk studie var målet å undersøke om tyreoidektomi forbedret symptomene hos pasienter med Hashimotos tyreoiditt som fortsatt hadde symptomer selv om funksjonen til tyreoideakjertelen var normalisert på medisinsk behandling1.

150 pasienter i alderen 18 til 79 år ble inkludert i denne randomiserte, kontrollerte studien. Serum antityroid peroksidase (anti-TPO) antistoff titer var høyere enn 1000 IU/mL hos alle. Forskerne sammenlignet total tyreoidektomi med medisinsk behandling med hormonerstatning for å sikre eutyreot status i begge gruppene.

Pasientene ble fulgt i 18 måneder. Bare den kirurgiske gruppen viste bedring både i symptomer og livskvalitet. Anti-TPO ble i gjennomsnitt redusert fra 2232 til 152 IU/mL i kirurgigruppen.

Forfatterne konkluderer at total tyreoidektomi bedret helserelatert livskvalitet og fatigue, mens medisinsk behandling ikke gjorde det. 

Kilder

Referanser

  1. Guldvog I, Reitsma LC, Johnsen L, et al. Thyroidectomy Versus Medical Management for Euthyroid Patients With Hashimoto Disease and Persisting Symptoms: A Randomized Trial. Ann Intern Med, 12 March 2019. doi:10.7326/M18-0284 DOI