Nyhetsartikkel

Tyroksinbehandling ved hypotyreose. Hva er optimale TSH-verdier?

Mange pasienter substitueres med tyroksin på grunn av hypotyreose. På hvilket nivå bør TSH-verdiene ligge hos disse pasientene?

Vi styrer behandlingen av hypotyreose ved hjelp av TSH-konsentrasjonen i blod. Men hva vet vi om hva som er optimal TSH-verdi ved substitusjonsbehandling med tyroksin? Normalt referanseområde for TSH er ganske vidt, fra 0.4 til 4.0 i den aktuelle studien. Så hvor bør TSH-verdien ligge hos pasienter som behandles for hypotyreose? Amerikanske retningslinjer anbefaler å holde TSH mellom 4 og 6 mlU/L1.

Presise anbefalinger om hva som er optimal TSH-konsentrasjon, mangler ifølge den aktuelle studien fra britisk allmennpraksis2. Det angis også at det mangler gode data på betydningen av normale variasjoner i TSH-verdien. Formålet med denne studien var retrospektivt å se på sammenhengen mellom TSH-konsentrasjonen hos pasienter med hypotyreose og total dødelighet, risiko for kardiovaskulær sykdom og omfanget av frakturer.

Studien bestod av 162.369 pasienter med hypotyreose, og det ble utført 863.072 TSH-målinger. Pasientene ble inkludert i tidsrommet fra 1995 til ut 2017. Gjennomsnittsalderen var 57 år.

Resultatene viste at TSH-verdier innenfor de normale grensene ikke var forbundet med klinisk viktige forskjeller i mortalitet, kardiovaskulær sykdom og frakturer. Høye TSH-konsentrasjoner (>10 mlU/L) sammenlignet med en referansegruppe (definert som TSH 2-2.5 mlU/L) var forbundet med økt risiko for iskemisk hjertesykdom, hjertesvikt og frakturer. Pasientene med de laveste (< 0.1 mlU/L) og de høyeste TSH-konsentrasjonene (>4.0 mlU/L) hadde økt mortalitetsrisiko sammenlignet med referansegruppen.

Forskerne konkluderer at funnene gir støtte til dagens praksis i behandlingen av hypotyreose. Det er viktig å følge pasienter med hypotyreose jevnlig med kontroller som påser at TSH-konsentrasjonen er normal.

Kilder

Referanser

  1. Jonklaas J, Bianco AC, Bauer AJ, et al. Guidelines for the treatment of hypothyroidism: prepared by the American thyroid association task force on thyroid hormone replacement. Thyroid. 2014;24(12):1670-1751. PubMed
  2. Thayakaran R, Adderley NJ, Sainsbury C, et al. Thyroid replacement therapy, thyroid stimulating hormone concentrations, and long term health outcomes in patients with hypothyroidism: longitudinal study. BMJ 2019;366:l4892. www.bmj.com