Nyhetsartikkel

Tyroksindosering - når på døgnet?

Opptaket av levotyroksin i tarmen påvirkes av substanser i kosten og enkelte medikamenter. Når er det optimale tidspunktet for inntak av medisinen?

Temaside om Korona

Levotyroksin, den syntetiske formen for tyroksin, brukes rutinemessig som erstatning for tyroideahormonet i behandlingen av hypotyreose. I 2017 var levotyroksin det hyppigst foreskrevne medikamentet i USA, oftere enn for diabetes, hypertensjon og hjertesykdom.

I en artikkel på Medscape diskuteres spørsmålet om når er det optimale tidspunktet for inntak av levotyroksin1.

Levotyroksin monitoreres med tyreoideablodprøver (FT4 og TSH). Resultatet avhenger delvis av stabiliteten til det sirkulerende tyreoideahormonet etter peroralt inntak. Skiftende nivåer kan nødvendiggjøre hyppige justeringer av dosen.

Levotyroksin absorberes i tynntarmen (særlig i ileum) og 70-80 prosent er biotilgjengelig hos eutyreote individer. Max opptak er ca. 2 timer etter inntak, men opptaket kan være forsinket med 3-4 timer hvis medisinen er inntatt sammen med interagerende medisiner, tilskudd eller visse typer mat eller drikke.

Anbefalingene fra the American Thyroid Association er at pasienten tar levotyroksin minst 60 minutter før dagens første måltid eller ved sengetid (minst 3 timer etter kveldsmåltidet), og minst 4 timer i avstand fra inntak av andre medisiner eller tilskudd, om mulig.

En lang rekke substanser er vist å hemme absorpsjonen av levotyroksin som kaffe, soya, kalsiumkarbonat, jern, ulike medikamenter og kumelk, sammenlignet med når levotyroksin tas alene. Studier har vist at det å ta levotyroksin sammen med en interfererende substans kan nedsette opptaket av tyreoidehormon med så mye som 50 prosent. Kvaliteten på disse studiene er imidlertid ikke spesielt god.

Visse tilstander kan også redusere absorpsjonen av peroralt levotyroksin. Eksempler er Helicobacter pylori-relatert atrofisk gastritt og cøliaki. Ved disse tilstandene kan det kreves høyere dose med levotyroksin.

Flertallet av studier viser at peroralt levotyroksin best absorberes når det tas for seg selv. I en studie fant man at TSH var signifikant høyere (som uttrykk for lavere absorpsjon av levotyroksin) når levotyroksin ble inntatt med frokost eller ved sengetid, sammenlignet med inntak fastende om morgenen. Men her spriker resultatene. Andre studier har vist at det spiller mindre rolle når og hvordan levotyroksin inntas.

I mange land har væske- og gelformuleringer av levotyroksin kommet på markedet. Studier kan tyde på at disse formuleringene fører til raskere opptak og færre interaksjoner med andre substanser.

Så hva er anbefalingen ifølge Medscape? Det synes fornuftig å tilrå at pasienter inntar levotyroksin utenom måltid, f.eks. en halvtime før frokost, og ikke samtidig med andre medisiner - selv om det ikke er alle medisiner som interagerer. Det samme gjelder de som foretrekker å ta levotyroksin som en kveldsdose, ta medisinen på samme måte hver kveld med en rimelig lik tid siden siste måltid.

Og som alltid, forskerne tilrår mer forskning på dette temaet.

Kilder

Referanser

  1. Leung AM. Levothyroxine Dosing: Morning, Night, or In Between? Medscape Family Medicine, published March 22, 2019. www.medscape.com