Nyhetsartikkel

Uenighet tvinger NICE til å vente med nye retningslinjer for ME/CFS

Lanseringen av nye britiske retningslinjer for diagnostikk og behandling av myalgisk encefalitt/kronisk utmattelsessyndrom er satt på vent grunnet uenighet i komitéen som utvikler retningslinjen.

The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) i England har blitt nødt til å vente med å publisere sine oppdaterte retningslinjer for diagnostikk og behandling av myalgisk encefalomyelitt/kronisk utmattelsessyndrom (ME/CFS) på grunn av sterk uenighet i komitéen som utarbeider retningslinjene1.

I en uttalelse 17. august 2021, den dagen retningslinjen skulle bli publisert, sier NICE at de trenger mer tid for å finne ut hva de skal gjøre for at retningslinjen skal oppnå støtte. "Uten at anbefalingene i retningslinjen oppnår støtte og blir implementert av profesjonelle og den britiske helsetjenesten (NHS), vil ikke pasienter med ME/CFS motta den behandlingen og hjelpen de behøver."

Denne stansen i prosessen kommer etter at det ble kjent for en måned siden at fire medlemmer av komitéen hadde trukket seg fra arbeidet bare få uker før den endelige retningslinjen skulle publiseres2.

NICE uttaler at det er sterke synspunkter rundt håndteringen av ME/CFS fordi tilstandens årsaker fortsatt er "still poorly understood." I retningslinjer erkjennes det at ME/CFS er en kompleks, multi-system, kronisk medisinsk tilstand hvor det er ingen 'one size fits all' løsning for hvordan symptomene skal behandles.

Den nåværende retningslinjen fra NICE er fra 2007, og den anbefaler intervensjoner som kognitiv atferdsterapi og gradert fysisk øvelsesterapi for personer med mild til moderat ME/CFS basert på vitenskapelig dokumentasjon. Det er kjent at den nye utgaven av retningslinjen inneholder store endringer fra 2007 versjonen3.

Tillegg 15.09.2022: Den 29.10.2021 ble det publisert en ny versjon av NICE-retningslinjen. I Norge gjelder anbefalingene fra Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME

Kilder

Referanser

  1. Iacobucci G. Lack of agreement forces NICE to pause publication of ME/CFS guideline. BMJ 2021;374:n2046. Published 17 August 2021. Doi: 10.1136/bmj.n2046 DOI
  2. Torjesen I. Exclusive: Four members of NICE’s guideline committee on ME/CFS stand down. BMJ 2021;374:n1937. doi:10.1136/bmj.n1937 pmid:34344688 PubMed
  3. National Institute for Health and Care Excellence. Myalgic encephalomyelitis (or encephalopathy)/chronic fatigue syndrome: diagnosis and management. Draft guidance consultation. 2020. www.nice.org.uk