Nyhetsartikkel

Uforklarlig promille

Er det mulig å bli alkoholberuset uten inntak av alkohol? En pasienthistorie viser at det er mulig.

I en artikkel i BMJ1 og en kommentarartikkel i Medscape2 omtales en tilstand som forfatterne tror er underdiagnostisert  - auto-brewery syndrom eller tarmfermenterings syndrom. Det er en tilstand som sjelden diagnostiseres, der inntak av karbohydrater omdannes til alkohol av sopp i magetarmkanalen. Pasienter med denne tilstanden blir beruset og mistenkt for alkoholisme med tilhørende medisinske og sosiale implikasjoner. 

I BMJ-artikkelen fortelles det om en tidligere aktiv, frisk, 46 år gammel mann uten medisinsk eller psykiatrisk forhistorie og som heller ikke brukte medisiner. Han klaget over svekket hukommelse, mentale endringer og episoder med depresjon som hadde pågått i 6 år da han søkte hjelp på en spesialklinikk. Et par år før det hadde han søkt hjelp hos sin fastlege som hadde henvist han til en psykiater som behandlet han med antidepressiva.

En morgen ble han arrestert på grunn av mistanke om bilkjøring i beruset tilstand. Han nektet å ta pusteprøve og ble brakt til sykehuset. Alkoholnivået ble målt til 200 mg/dL - 2,5 ganger høyere enn lovlig grense. Både sykehuspersonalet og politiet nektet å tro på han når han bedyret gjentatte ganger at han ikke hadde drukket alkohol.

Etter å ha hørt om en liknende hendelse, gikk mannens tante til innkjøp av et alkometer for å måle hans alkoholverdier ved pusteprøve. Hun overtalte ham til å ta kontakt med det senteret som hadde behandlet en annen person for det samme problemet. Utredningen av vår pasient ga normale resultater både når det gjaldt blodprøver og avføringsprøver. Senteret påviste imidlertid de to soppartene Saccharomyces cerevisiae (bryggerigjær) og S. boulardii i den ellers normale avføringen.

For å bekrefte diagnosen auto-brewery syndrom ble pasienten gitt et karbohydratmåltid, og alkoholverdiene i blodet ble monitorert. Etter 8 timer var hans alkoholnivå forhøyet til 57 mg/dL. Han ble så behandlet med peroralt flukonazol 150 mg daglig i 14 dager (et soppdrepende middel). På grunn av manglende effekt ble det skiftet til et annet anti-sopp-middel, nystatin, i 10 dager. Symptomene bedret seg, og han ble utskrevet på en streng karbohydratfattig kost. På tross av dette hadde han flere tilbakefall. Under et anfall med slik beruselse falt han og pådro seg en hjerneblødning og ble innlagt på nevrokirurgisk avdeling. Under oppholdet varierte hans blodalkoholnivå mellom 50 og 400 mg/dL. Også her nektet sykehuspersonalet å tro at han ikke hadde drukket alkohol.

Pasienten søkte om hjelp på nettet og kom i kontakt med den nevnte spesialklinikken. Der fant de oppvekst av Candida i øvre del av tynntarmen og i cøkum. Flere ulike antifungale midler ble forsøkt uten at symptomene bedret seg. Til slutt ble han behandlet med mikafungin intravenøst daglig i 6 uker. Etter denne kuren kunne man ikke påvise sopp i avføringen. Pasienten monitorerte alkoholnivået i blodet med beskjed om å ta kontakt hvis prøven ble positiv. Han fikk også probiotika for å hjelpe til å normalisere tarmfloraen. 1,5 år etter behandlingen var han fortsatt symptomfri.

Under utredningen fremkom det at problemet startet etter et traume mot en tommel som ble behandlet med cefaleksin i 3 uker. Symptomene staret en uke etter avsluttet antibiotikakur med personlighetsforandringer i form av episoder med depresjon, "hjernetåke" og aggressiv atferd, noe som var ukarakteristisk for han. Det antas at antibiotikakuren endret pasientens gastrointestinale mikrobiom med påfølgende overvekst av sopp.

Forfatterne mener dette er første gangen det rapporteres om at antibiotikabruk kan føre til auto-brewery syndrom.

Kilder

Referanser

  1. Malik F, Wickremesinghe P, Saverimuttu J. Case report and literature review of auto-brewery syndrome: probably an underdiagnosed medical condition. BMJ Open Gastroenterol. 2019;6(1):e000325. Published 2019 Aug 5. doi:10.1136/bmjgast-2019-000325 DOI
  2. Grady ME. Inexplicably Drunk: A Case of an Underdiagnosed Condition? Medscape, January 04, 2021. www.medscape.com