Nyhetsartikkel

Ulike grader av fysisk aktivitet og stillesittende tid vs mortalitet

Hvilken sammenheng er det mellom intensiteten av fysisk aktivitet på den ene siden og graden av stillesittende tid på den andre siden, i forhold til dødelighet?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Det er dokumentert en sterk sammenheng mellom høy grad av stillesittende tid og økt risiko for kronisk sykdom og mortalitet. Dagens anbefalinger om intensiteten i den fysiske aktiviteten har den svakheten at de bygger på selvrapporterte data. I den aktuelle systematiske oversikten/metaanalysen ble dose-respons forholdet mellom mortalitet og ulike intensiteter av fysisk aktivitet vurdert ved hjelp av et aksellerometer1.

Åtte prospektive kohortstudier (n=36 383) tilfredsstilte kravene til undersøkelsen. Gjennomsnittsalder var 63 år og 73 prosent var kvinner. Median oppfølgingstid var 5.8 år og 2149 (5.9 prosent) døde i observasjonsperioden. Dataene for fysisk aktivitet ble kategorisert i kvartiler.

All fysisk aktivitet uavhengig av intensitet var forbundet med lavere risiko for død med en ikke-lineær dose-respons sammenheng.

Hazard ratioer for sammenhengen mellom intensiteten av den fysiske aktiviteten og død var:

 • 1.0, referanseverdien, for første kvartil - de minst aktive
 • 0.48 (95% KI 0.43-0.54) for andre kvartil
 • 0.34 (0.26-0.45) for tredje kvartil
 • 0.27 (0.23-0.32) for fjerde kvartil - de mest aktive

Hazard ratioer for lett fysisk aktivitet var:

 • 1.00 for første kvartil
 • 0.60 (0.54-0.68) for andre kvartil
 • 0.44 (0.38-0.51) for tredje kvartil
 • 0.38 (0.28-0.51) for fjerde kvartil

Hazard ratioer for moderat til intens fysisk aktivitet var:

 • 1.00 for første kvartil
 • 0.64 (0.55-0.74) for andre kvartil
 • 0.55 (0.40-0.74) for tredje kvartil
 • 0.52 (0.43-0.61) for fjerde kvartil

For stillesittende tid var hazard ratioer:

 • 1.00, første kvartil - minst stillesittende
 • 1.28 (1.09-1.51) for andre kvartil
 • 1.71 (1.36-2.15) for tredje kvartil
 • 2.63 (1.94-3.56) for fjerde kvartil - de mest stillesittende

Forskerne konkluderer at høyere nivå av total fysisk aktivitet, uavhengig av intensitet, og mindre stillesittende tid var forbundet med vesentlig redusert risiko for fortidlig død. Studien viser en ikke-lineær dose-respons sammenheng for middelaldrende og eldre personer.

Kilder

Referanser

 1. Ekelund U, Tarp J, Steene-Johannessen, et al. Dose-response associations between accelerometry measured physical activity and sedentary time and all cause mortality: systematic review and harmonised meta-analysis. BMJ 2019;366:l4570. doi:10.1136/bmj.l4570 DOI