Nyhetsartikkel

Ulike vekstmønstre blant spedbarn som får kjøtt- vs melkeholdig babymat

I en randomisert, kontrollert studie av vekst ble tilskudd av kjøttholdig versus melkeholdig babymat i perioden fra 5 til 12 måneders alder sammenlignet ved 2 års alder.

Temaside om Korona

Et spedbarns første proteinkilde er vanligvis enten brystmelk eller morsmelkerstatning. Etter noen måneder introduseres tilleggskost og foreldrene må bestemme seg for om de skal gi barnet tilskudd fra kjøtt, melkeprodukter og/eller plantekilder. Ofte blir også helsepersonell spurt om råd.

I den aktuelle studien var formålet å studere om valg av protein som tillegg i kosten i spedbarnsalderen gjorde noen forskjell1. I perioden fra 5 måneders til 12 måneders alder ble barna randomisert til enten et kjøttbasert (n=27) eller et melkebasert kosttillegg (n=26). Barna ble fulgt frem til 24 måneders alder der man sammenlignet de to gruppene.

Ved 24 måneder var det ingen forskjell i vekt, men lengden var i gjennomsnitt 1,9 cm høyere i kjøttgruppen.

Selv etter at barna fikk fri diett etter 1 års alder, så ser det ut til at det tidlige proteinvalget har betydning. Dette er et område hvor det er utført lite forskning, så funnene er interessante.

Innføring av kjøtt i kosten etter 1 års alder til de som kun hadde fått melkeholdige produkter syntes å jevne ut vekstforskjellen.

Det kan se ut til at kjøttholdige babyprodukter i spebarnsalderen har en positiv effekt på vekst. Imidlertid, vi vet ingenting om effekten varer lengre enn frem til 2 år.

Kilder

Referanser

  1. Tang M, Andersen V, Hendricks AE, Krebs NF. Different Growth Patterns Persist at 24 Months of Age in Formula-Fed Infants Randomized to Consume a Meat- or Dairy-Based Complementary Diet from 5 to 12 Months of Age. J Pediatr. 2019 Mar;206:78-82. doi:10.1016/j.jpeds.2018.10.020 DOI