Nyhetsartikkel

Ultralyd i diagnostikken av netthinneløsning

Oftalmologisk ekspertise er ikke alltid lett tilgjengelig når man står overfor et mistenkt tilfelle av netthinneløsning. Hva kan ultralyd bidra med?

Netthinneløsning kan forårsake betydelig synstap hvis ikke diagnosen stilles tidlig og riktig behandling gitt. Ultralyd er foreslått å kunne brukes i den tidlige diagnostikken når tilgang til øyelege/øyeavdeling er begrenset. Tidligere studier har gitt sprikende resultater om undersøkelsens validitet.

I en metaanalyse ble 11 studier inkludert med totalt 844 pasienter1. Ultralydundersøkelsen ble utført av akuttmedisinsk personale - ikke øyeleger. Totalt sett ga ultralyd en sensitivitet på 94% (95% KI 78-99%) og en spesifisitet på 96% (95% KI 89-99%) for diagnosen netthinneløsning. Subgruppe analyse viste at ultralyd var en mer nøyaktig undersøkelse blant erfarne ultralydbrukere enn ikke-erfarne (ED vs non-ED providers).

Konklusjon: Ultralyd er en sensitiv og spesifikk undersøkelse i diagnostikken av netthinneløsning. Fremtidige studier må klargjøre behovet for opptrening av undersøkerne og om farge-Doppler og kontrastforsterket ultralyd kan øke den diagnostiske nøyaktigheten.

Kilder

Referanser

  1. Gottlieb M, Holladay D, Peksa GD. Point-of-Care Ocular Ultrasound for the Diagnosis of Retinal Detachment: A Systematic Review and Meta-Analysis. Acad Emerg Med. 2019 Jan 13. pmid:30636351 PubMed