Nyhetsartikkel

Ultraprosessert mat fører til overspising og vektøkning

I en liten studie fra det amerikanske NIH fant man en tydelig forskjell i vektendringer ved å spise ultraprosessert mat (ferdigmat) versus ikke-prosessert mat.

Temaside om Korona

Tyve pasienter deltok i en studie i regi av det amerikanske National Institutes of Health (NIH)1. Det var 10 kvinner og 10 menn, gjennomsnittsalder 31 år og gjennomsnittlig KMI var 27 kg/m2. De ble randomisert til å spise enten en ultraprosessert (ferdigmat, "fastfood") eller minimalt prosessert diett i to påfølgende uker før de direkte skiftet over til den andre dietten.

Alle deltakerne fikk tre måltider for dagen, og de kunne fritt spise så mye eller lite de ville i løpet av 1 time. Måltidene var lagt opp slik at de var godt matchet når det gjaldt totalt antall kalorier, energitetthet, makronæringsstoffer, fiber, sukker og salt, men de skilte seg markert fra hverandre når det gjaldt prosentvis andel kalorier i den ultraprosesserte versus den ikke-prosesserte maten.

Resultatene viste en klar og konsistent forskjell mellom de to diettene. Mens den ultraprosesserte dietten førte til en vektøkning på 0,9 kg, så ga den ikke-prosesserte dietten en tilsvarende vektreduksjon på 0,9 kg. På den ultraprosesserte dietten spiste deltakerne omkring 500 kalorier mer per dag, og de spiste raskere enn de på ikke-prosessert mat.

Ultraprosessert mat har blitt mer tilgjengelig på verdensbasis og utgjør nå majoriteten av kalorier konsumert i USA og er forbundet med en rekke ugunstige helseutfall.

Forskerne antar at de ugunstige effektene av prosessert mat skyldes deres høye innhold av sukker, fett og natrium, sammen med det faktum at de har lite protein og fiber.

Forsøkspersonene oppholdt seg innendørs gjennom hele studien, derfor er ikke resultatene uten videre overførbare til det "virkelige liv". Ikke desto mindre skriver forfatterne at deres data tyder på at ved å fjerne ultraprosessert mat fra kosten, så går energiinntaket ned og fører til vektnedgang, mens en kost med høy andel ultraprosessert mat øker energiinntaket og fører til vektøkning. Forskernes anbefaling er å begrense forbruket av ultraprosessert mat og at det kan være en effektiv strategi til å forebygge og behandle fedme.

Kilder

Referanser

  1. Hall KD, Ayuketah A, Brychta R, et al. Ultra-Processed Diets Cause Excess Calorie Intake and Weight Gain: An Inpatient Randomized Controlled Trial of Ad Libitum Food Intake. Cell Metabolism 30, 1–11 August 6, 2019 . www.cell.com