Nyhetsartikkel

Underbehandling av hyperkolesterolemi

Studier viser at pasienter i risiko for hjerte- og karsykdommer underbehandles i forhold til både eldre og nyere europeiske retningslinjer.

Kardiovaskulær sykdom forårsaker mer enn 4 millioner dødsfall årlig i Europa, og utgjør 45 prosent av alle dødsfall1. Low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) spiller ikke bare en direkte årsaksrolle i utviklingen av aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom, men senking av LDL-C er anerkjent som et viktig terapeutisk tiltak for å redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer, spesielt blant de som har størst risiko for fremtidige hendelser2-3. De oppdaterte 2019-retningslinjene fra European Society of Cardiology/European Atherosclerosis Society (ESC/EAS) for lipidbehandling anbefaler følgende kolesterolmål2:

  • For pasienter med høy kardiovaskulær risiko (CV) anbefales en LDL-C-reduksjon på ≥50 prosent pluss et mål på <1,8 mmol/L
  • For svært høy risiko anbefales ≥50 reduksjon pluss et mål på <1,4 mmol/L

Europeiske data fra før 2019 viste at de fleste europeiske pasienter ble behandlet med ett lipidsenkende middel, et statin4. De fleste av disse ble inadekvat behandlet.

Formålet med den akuelle prospektive observasjonsstudien, SANTORINI, publisert i The Lancet Regional Health - Europe5, var å undersøke om de nye retningslinjene hadde ført til endringer i kolesterolbehandlingen. Datamaterialet baserer seg på tall fra 14 europeiske land for pasienter med høy og svært høy CV-risiko i tidsperioden 2020-2021 i primær- og sekundærhelsetjenesten.

9044 pasienter hadde fullstendige data, gjennomsnittsalder var 65 år og 73 prosent var menn. De deltakende legene klassifiserte pasientene til å være i høyrisiko-gruppen (29 prosent) og svært høyrisiko-gruppen (71 prosent), men ifølge retningslinjene skulle fordelingen mellom de to risikogruppene vært henholdsvis 6,5 prosent og 91 prosent.

22 prosent av pasientene fikk ingen lipidsenkende farmakologisk behandling, 54 prosent fikk monoterapi med statin og 24 prosent fikk kombinasjonsbehandling. 20 prosent oppnådde behandlingsmålene ifølge ESC/EAS retningslinjene.

Studien viser ifølge forfatterne at 80 prosent av høy- og svært høyrisikopasienter oppnådde ikke 2019 ESC/EAS-retningslinjene for LDL-C-mål. Medvirkende faktorer kan inkludere underestimering av CV-risiko og underutnyttelse av kombinasjonsterapier. Ytterligere innsats er nødvendig for å nå gjeldende retningslinjer for LDL-C-mål.

Kilder

Referanser

  1. Townsend N, Wilson L, Bhatnagar P, Wickramasinghe K, Rayner M, Nichols M. Cardiovascular disease in Europe: epidemiological update 2016 published correction appears in Eur Heart J. 2019 Jan 7;40(2):189. Eur Heart J. 2016;37(42):3232-3245. doi:10.1093/eurheartj/ehw334 DOI
  2. Mach F, Baigent C, Catapano AL, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk published correction appears in Eur Heart J. 2020 Nov 21;41(44):4255. Eur Heart J. 2020;41(1):111-188. doi:10.1093/eurheartj/ehz455 DOI
  3. Stout KK, Daniels CJ, Aboulhosn JA, et al. 2018 AHA/ACC Guideline for the Management of Adults With Congenital Heart Disease: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines published correction appears in Circulation. 2019 Apr 2;139(14):e833-e834. Circulation. 2019;139(14):e698-e800. doi:10.1161/CIR.0000000000000603 DOI
  4. Ray KK, Molemans B, Schoonen WM, et al. EU-Wide Cross-Sectional Observational Study of Lipid-Modifying Therapy Use in Secondary and Primary Care: the DA VINCI study. Eur J Prev Cardiol. 2021;28(11):1279-1289. doi:10.1093/eurjpc/zwaa047 DOI
  5. Ray KK, Haq I, Bilitou A, et al. Treatment gaps in the implementation of LDL cholesterol control among high- and very high-risk patients in Europe between 2020 and 2021: the multinational observational SANTORINI study. The Lancet Regional Health - Europe. 2023 Apr 5 Epub ahead of print. Doi: 10.1016/j.lanepe.2023.100624 DOI