Nyhetsartikkel

Underforbruk av Paxlovid?

Paxlovid er per nå det beste legemidlet til å forhindre alvorlig sykdom ved covid-19. Tall fra flere land tyder imidlertid på at det er et underforbruk av legemidlet. Hvorfor det?

Paxlovid tabletter er et antiviralt legemiddel mot covid-19. Det ble tilgjengelig i norske apotek fra 8. desember 20221 og kan rekvireres på blå resept dersom pasienten oppfyller de faglige rådene om positiv test for SARS-CoV-2 og høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom2. Senter for kvalitet i legetjenester (SKIL) har utviklet et verktøy som skal hjelpe legene med riktig forskriving av koronamedisinen. Behandlingen må starte tidlig i forløpet, innen fem dager etter at man får symptomer.

Paxlovid er en kombinasjon av de orale antivirale legemidlene nirmatrelvir og ritonavir. Det reduserte risikoen for sykehusinnleggelse eller død med 89 prosent hos personer med høy risiko som tok stoffet innen tre dager etter å ha opplevd symptomer, ifølge en klinisk studie finansiert av Pfizer, som produserer stoffet. Studien og den europeiske godkjenningen er tidligere omtalt på NHI.no.

Det manes til forsiktighet med bruk av legemidlet fordi det er begrenset tilgang - foreløpig innkjøpt 25 000 kurer i Norge - og fordi Paxlovid har mange potensielle interaksjoner. De første 10 dagene Paxlovid var tilgjengelig i Norge, ble det forordnet til vel 200 personer - et antall som er lavere enn forventet3. En slik forsiktig bruk av legemidlet er ikke bare et norsk fenomen, ifølge Nature gjelder det også internasjonalt4.

Mer enn 1 år etter lanseringen av Paxlovid er covid-19 fortsatt en ledende årsak til død i mange land. Tilbakeholdenheten til å forskrive Paxlovid ser ut til å ha flere forklaringer:

 • Tidlig oppstart - mange foretrekker å vente og se hvordan tilstanden utvikler seg, og da kan det bli for sent
 • Medisinen har vist seg å ha en "rebound" effekt - symptomer og funn av virus gjenoppstår noen dager etter at pasienten begynner å føle seg bedre. Men denne effekten forekommer også blant dem som ikke tar Paxlovid5-6
 • Bivirkninger - har blant annet en bitter og metallisk smak
 • Interaksjoner
 • Høy pris (ikke så relevant i Norge siden medisinen kan forskrives på blåresept) - i mange land gjør dette medisinen lite tilgjengelig blant de med lavere inntekter7
 • Mindre bekymring for covid-19, vi tar ikke sykdommen så alvorlig lenger. Ser ikke på den som en alvorlig risiko.

I England har Paxlovid blitt forskrevet til bare 0,5 prosent av de med nyoppstått covid-19, i USA til 13 prosent. Paxlovid ble godkjent i USA i desember 2021. Av 10 millioner tilgjengelige kurer har til nå bare 6,7 millioner blitt brukt. Infeksjonsmedisinere i USA hevder at underforbruket skyldes feilinformasjon og misforståelser om medikamentet.

På grunn av de lave tallene i Norge har Helsedirektoratet sendt et brev til alle landets Statsforvaltere hvor de blant annet informerer tydeligere om Paxlovid3.

Covid-19 vil neppe forsvinne, så det er viktig at det kommer konkurrerende medikamenter som er minst like effektive og trygge, og som kan presse prisen ned - og slike er underveis4.

Kilder

Referanser

 1. Helsedirektoratet. Informasjon til rekvirenter om Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) og tilgjengelighet og råd for bruk i Norge. Publisert 2. desember 2022. www.helsedirektoratet.no
 2. Helsedirektoratet. Koronavirus – beslutninger og anbefalinger. 7.3. Legemiddelbehandling av covid-19. Sist faglig oppdatert: 02. desember 2022. www.helsedirektoratet.no
 3. Dagens Medisin. Drøyt 200 personer har fått koronapillen Paxlovid i Norge. Publisert 21.12.2022. www.dagensmedisin.no
 4. Kozlov M. COVID drug Paxlovid was hailed as a game-changer. What happened? Published 03 January 2023. nhi.no
 5. Anderson AS, Caubel P, Rusnak JM; EPIC-HR Trial Investigators. Nirmatrelvir-Ritonavir and Viral Load Rebound in Covid-19. N Engl J Med. 2022;387(11):1047-1049. doi:10.1056/NEJMc2205944 DOI
 6. Smith DM, Li JZ, Moser C, et al. Recurrence of Symptoms Following a 2-Day Symptom Free Period in Patients With COVID-19. JAMA Netw Open. 2022;5(10):e2238867. Published 2022 Oct 3. doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.38867 DOI
 7. Boehmer TK, Koumans EH, Skillen EL, et al. Racial and Ethnic Disparities in Outpatient Treatment of COVID-19 - United States, January-July 2022. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2022;71(43):1359-1365. Published 2022 Oct 28. doi:10.15585/mmwr.mm7143a2 DOI
 8. Hammond J, Leister-Tebbe H, Gardner A, et al. Oral Nirmatrelvir for High-Risk, Nonhospitalized Adults with Covid-19. N Engl J Med. 2022;386(15):1397-1408. doi:10.1056/NEJMoa2118542 DOI