Nyhetsartikkel

Undervurderer vi risikoen med åreknuter?

Åreknuter oppfattes som en godartet tilstand. En studie fra Taiwan kan imidlertid tyde på at for noen er dette forbundet med økt risiko for kardiovaskulær sykdom og død.

Temaside om Korona

Åreknuter, varicer, er en vanlig tilstand med en prevalens som ligger mellom 2 og 56 prosent i den voksne befolkningen1. Diagnosen stilles vanligvis klinisk ved å påvise forstørrede og slyngete vener i underekstremitetene. Blant de med varicer har 1 til 4 prosent en høygradig tilstand. Selv om varicene fører til hovne ben, venøst eksem og leggsår i noen tilfeller, så oppfattes varicer som en godartet sykdom.

Sammenhengen mellom alvorlighetsgrad av varicer og fremtidige helsemessige konsekvenser er imidlertid ukjent. Man har vært opptatt av betydningen av overflatisk venøs trombose eller dyp venetrombose og risikoen for lungeemboli2. En populasjonsbasert case-control studie fant at varicer er en risikofaktor for venøs tromboemboli, men sammenhengen mellom alvorlighetsgrad av varicer og mortalitet og kardiovaskulære hendelser kjenner vi ikke3.

Målet med den aktuelle studien fra Taiwan, som er publisert i BMJ Open, var å undersøke faktorer forbundet med total dødelighet ved varicer4.

Totalt 4644 pasienter med nylig diagnostiserte varicer ble inkludert i studien i perioden 1999 og 2013. Alvorlighetsgraden av varicer ble klassifisert fra grad 1 til 3 basert på tilstedeværelse av sår eller inflammasjon. Tre matchede kontrollgrupper, en kontrollgruppe for hver av klassene 1 til 3, inngikk i studien.

De fleste pasientene med varicer var uten systemisk sykdom. Men sammenlignet med de matchede kontrollene, hadde de med varicer en mortalitetsøkning på 1.37 (hazard ratio, HR, 95% KI 1.19-1.57). Pasienter 65 år eller eldre (HR 1.38, 95% KI 1.17-1.62) og menn med varicer (HR 1.41, 95% KI 1.18-1.68) hadde økt risiko for død. Varicegruppen hadde 2.05 ganger høyere risiko for alvorlige kardiovaskulære hendelser. Sammenlignet med matchede kontroller, hadde gruppen med grad 3 varicer 1.83 ganger økt risiko for død og 2.04 til 38.42 (95% KI) ganger økt risiko for hjertesvikt, akutt koronart syndrom, iskemisk hjerneslag og venøs tromboemboli.

Forskerne konkluderer at i denne nasjonale kohortstudien hadde pasienter med varicer økt risiko for kardiovaskulære hendelser og mortalitet. Et funn som indikerer at påviste varicer bør medføre en vurdering av prognose og eventuelt behandling.

En svakhet ved denne studien var at den ikke hadde data om røykevaner, immobilitet, overvekt og HbA1c.

Kilder

Referanser

  1. Beebe-Dimmer JL, Pfeifer JR, Engle JS, et al. The epidemiology of chronic venous insufficiency and varicose veins. Ann Epidemiol 2005;15:175–84.doi:10.1016/j.annepidem.2004.05.015 DOI
  2. Müller-Bühl U, Leutgeb R, Engeser P, et al. Varicose veins are a risk factor for deep venous thrombosis in general practice patients. VASA 2012;41:360–5.doi:10.1024/0301-1526/a000222 DOI
  3. Heit JA, Silverstein MD, Mohr DN, et al. Risk factors for deep vein thrombosis and pulmonary embolism: a population-based case-control study. Arch Intern Med 2000;160:809–15.doi:10.1001/archinte.160.6.809 DOI
  4. Wu N, Chen Z, Feng I, et alSevere varicose veins and the risk of mortality: a nationwide population-based cohort studyBMJ Open 2020;10:e034245. doi: 10.1136/bmjopen-2019-034245 DOI