Nyhetsartikkel

Uregelmessig søvn og risiko for kardiovaskulære hendelser

Ny kunnskap om søvnens betydning for hjertehelsen tyder på at dårlig søvn øker risikoen for kardiovaskulær sykdom

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Det kardiovaskulære systemet påvirkes sterkt av de fysiske, mentale og atferdsmessige endringer som skjer i løpet av døgnet (cirkadiske rytme) for å opprettholde normal funksjon. Normal søvnvarighet for voksne personer er 6 til 8 timer. Uregelmessig søvn, karakterisert ved høy variasjon fra dag til dag i varigheten og timingen av søvn, representerer en mildere men langt vanligere kronisk forstyrrelse av de cirkadiske rytmer i den generelle befolkningen enn for eksempel skiftarbeid.

Formålet med den aktuelle prospektive studien var å undersøke sammenhengen mellom søvnregularitet og risiko for kardiovaskulær sykdom1.

1992 deltakere uten kardiovaskulær sykdom gjennomførte en 7-dagers håndledds aktigrafi for å vurdere søvn i løpet av perioden 2010 til 2013. En aktigraf er et måleinstrument som måler bevegelse og lysnivået rundt personen. Den kan si noe om når og hvordan vedkommende sover. Den bæres som en klokke. 

Deltakerne ble fulgt frem til 2016. Ved hjelp av aktigrafi målte forskerne søvnvarigheten og når deltakerne sovnet i 7-dagers perioden. Nye kardiovaskulære hendelser var enten ikke-fatale eller fatale. Hazard ratioer (HRs) for kardiovaskulære hendelser ble beregnet basert på søvnvarighet og -timing og justert for tradisjonelle kardiovaskulære risikofaktorer og andre søvnrelaterte faktorer.

Deltakerne ble fulgt over en median periode på 4.9 år. 111 utviklet kardiovaskulære hendelser.

Forskerne fant følgende sammenhenger mellom søvnvarighet og kardiovaskulære hendelser:

  • Forskjell i varighet av søvn ≤60 minutter: HR 1.00 (referansestandard)
  • Forskjell i varighet av søvn 61-90 minutter: HR 1.09 (95% KI 0.62-1.92).
  • Forskjell i varighet av søvn 91-120 minutter: HR 1.59 (95% KI 0.91-2.76).
  • Forskjell i varighet av søvn >120 minutter: HR 2.14 (95% KI 1.24-3.68).

Sammenhengen mellom variasjon i når deltakerne sovnet og kardiovaskulære hendelser var:

  • ≤30 minutter variasjon i når deltakerne sovnet: Referansestandard
  • 31-60 minutter variasjon i når deltakerne sovnet: HR 1.16 (95% KI 0.64-2.13).
  • 61-90 minutter variasjon i når deltakerne sovnet: HR 1.52 (95% KI 0.81-2.88).
  • >90 minutter variasjon i når deltakerne sovnet: HR 2.11 (95% KI 1.13-3.91).

Forfatterne konkluderer at uregelmessig varighet og timing av søvn er en ny risikofaktor for kardiovaskulær hendelse uavhengig av tradisjonelle risikofaktorer og søvnmengde og søvnkvalitet.

Kilder

Referanser

  1. Huang T, Mariani S, Redline S. Sleep Irregularity and Risk of Cardiovascular Events. The Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis. Journal of the American College of Cardiology Volume 75, Issue 9, March 2020. doi:10.1016/j.jacc.2019.12.054 DOI