Nyhetsartikkel

Uretrastriktur - kan tilleggsbehandling gi bedre resultat?

Uretrastriktur behandles vanligvis med insisjon og/eller dilatasjon. Problemet er at disse metodene er forbundet med høy risiko for residiv. Ulike tilleggsbehandlinger er forsøkt.

Temaside om Korona

Uretrastriktur hos menn behandles initialt med minimale invasive teknikker som uretrotomi (enkel insisjon av strikturen) og uretral dilatasjon. Slike teknikker er forbundet med høy residivrisiko. Tilleggsbehandling i form av lokale medikamentinjeksjoner har vært forsøkt i håp om å redusere residivraten.

Den aktuelle studien publisert i European Urology1 er en systematisk oversikt over effekten og sikkerheten til ulike tilleggsbehandlinger til minimal invasiv behandling av uretrastrikturer. Totalt fant forskerne 26 studier som ble inkludert i analysen. 13 ulike tilleggsbehandlinger ble identifisert som enten ble gitt som intralesjonale injeksjoner, intraluminale instillasjoner, applikasjon med et innsmurt kateter eller enteral applikasjon. Medikamentene var triamcinolol, prednisolon, mitomycin C, steroid-mitomycin C-hyaluronidase, triamcinolol-mitomycin C-N-acetyl cystein, platerikt plasma, hyaluronsyre og caboxymetylcellulose, captopril, 192-iridium brakyterapi. De enterale preparatene var tamoxifen og deflazacort.

Resultatene viste at alle tilleggsbehandlingene førte til færre residiv (odds ratio, OR, 0.37, 95% KI 0.27-0.50) sammenlignet med ingen tilleggsbehandling. Av alle preparatene var mitomycin C forbundet med den laveste residivraten: gitt som intralesjonal injeksjon (OR 0.23, 95% KI 0.11-0.48) eller som intraluminal injeksjon (OR 0.11, 95% KI 0.02-0.61).

Urinveisinfeksjoner (2.9-14%), blødning (8.8%) og ekstravasjon (5.8%) var forbundet med steroidinjeksjon. Kløe i uretra (61%) forekom etter instillasjon av captopril. Mild gynekomasti og gastrointestinale bivirkninger (6.7%) var forbundet med peroralt tamoxifen.

Forfatterne konkluderer at tilleggsbehandling til minimal invasiv behandling av uretrastriktur hos menn reduserer residivrisikoen og har få komplikasjoner. Imidlertid anfører forfatterne at det var høy risiko for bias i de inkluderte studiene. Mitomycin C er den tilleggsbehandlingen som ga de beste resultatene.

Kilder

Referanser

  1. Pang KH, Chapple CR, Chatters R, et al. A Systematic Review and Meta-analysis of Adjuncts to Minimally Invasive Treatment of Urethral Stricture in Men published online ahead of print, 2021 Jul 15. Eur Urol. 2021;S0302-2838(21)01863-7. doi:10.1016/j.eururo.2021.06.022 DOI