Nyhetsartikkel

Urinveisinfeksjoner og vanninntak

Anekdotisk kunnskap hevder at det å drikke rikelig hjelper mot urinveisinfeksjoner. Det mangler vitenskapelige studier som bekrefter dette.

Selv om anekdotisk kunnskap hevder at økt vanninntak hjelper til å forebygge gjentatte urinveisinfeksjoner, så mangler det vitenskapelige data på at det er riktig.

Den aktuelle studien er den første randomiserte, kontrollerte studien som har undersøkt om økt vanninntak bidrar til å forhindre urinveisinfeksjoner i en populasjon av seksuelt aktive, premenopausale kvinner med residiverende urinveisinfeksjon og som i utgangspunktet har et lavt væskeinntak1.

Studien bestod av 140 individer med et gjennomsnittlig antall urinveisinfeksjoner siste år på 3,3. Kvinner som drakk mindre enn 1,5 liter væske hver dag ble inkludert i studien. Halvparten ble randomisert til å drikke mer enn 1,5 liter væske per dag i tillegg til det de vanligvis drakk, mens kontrollgruppen ikke endret sitt væskeinntak.

Over en 12 måneders periode var det gjennomsnittlige antall symptomatiske urinveisinfeksjoner - dokumentert med positive dyrkningsprøver - 1,7 i gruppen som økte væskeinntaket, mens det var 3,2 i kontrollgruppen. En statistisk signifikant forskjell.

Artikkelforfatterne konkluderer at blant premenopausale kvinner med høy risiko for residiverende urinveisinfeksjon, og som har et lavt væskeinntak, kan det å øke væskeinntaket være en effektiv antibiotika-sparende strategi.

Kilder

Referanser

  1. Hooton TM, Vecchio M, Iroz A, et al. Effect of increased daily water intake in premenopausal women with recurrent urinary tract infections. A randomized clinical trial. JAMA Intern Med. Published online October 1, 2018 . doi:10.1001/jamainternmed.2018.4204 DOI