Nyhetsartikkel

Vaksine mot denguefeber

Denguefeber er en tropesykdom som øker i insidens og utbredelse. En vaksine gir beskyttelse til de som tidligere har hatt infeksjon med dengueviruset.

Temaside om Korona

Denguefeber er den vanligste myggbårne virussykdommen i verden, og den globale insidensen har økt de siste tiårene. Det finnes ingen kur mot denguefeber, men det er utviklet en vaksine som første gang ble registrert i Mexico i 2015. Den ble godkjent av Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) i november 2018 og er nå godkjent også av FDA i USA1. Vaksinen er ikke allment tilgjengelig i Norge.

Det er beregnet at mer enn en tredjedel av verdens befolkning lever i tropiske og subtropiske områder med risiko for infeksjon med dengueviruset. Den første infeksjonen med denguevirus medfører typisk ingen symptomer eller en mild sykdom som kan mistenkes for forkjølelse eller en annen virusinfeksjon. En senere infeksjon kan lede til alvorlig dengue, som hemorrhagisk denguefeber, en alvorligere form av sykdommen som kan være fatal. Symptomene kan være magesmerter, vedvarende brekninger, blødning, forvirring og pustevansker. Ca. 95 prosent av alle alvorlige/hospitaliserte tilfeller av denguefeber skyldes andregangs infeksjon med viruset. Siden det ikke finnes noen spesifikke medikamenter godkjent for behandling av denguefeber, så er behandlingen begrenset til symptomlindring.

Mennesker og aper er reservoar for dengueviruset.

Hvert år er det beregnet at det forekommer 400 millioner tilfeller med denguevirusinfeksjon på verdensbasis. Av disse utvikler ca. 0,5 millioner hemorrhagisk denguefeber som fører til ca. 20.000 dødsfall, først og fremst blant barn. Sykdommen forekommer hyppig i Sør- og Mellom-Amerika, Sydøst Asia og på Stillehavsøyene.

Fire serotyper av viruset er kjent. Infeksjon med én subtype gir livslang immunitet mot samme subtype, men ikke immunitet mot andre serotyper. En ny infeksjon med en av de andre tre serotypene av viruset øker risikoen for å utvikle alvorlig dengueinfeksjon. Vaksinen vil hjelpe til å beskytte mennesker som tidligere har blitt infisert med dengueviruset, mot å utvikle alvorligere denguesykdom.

I studier er vaksinen vist å være 76 prosent effektiv til å forhindre symptomatisk, laboratoriebekreftet denguesykdom hos individer i alderen 9 til 16 år som tidligere hadde gjennomgått laboratoriebekreftet denguesykdom. Vaksinen (Dengvaxia) gis som tre separate injeksjoner, der den initiale dosen følges av to nye injeksjoner gitt seks og tolv måneder senere.

Bivirkningene med vaksinen er på samme nivå som placebo. Vaksinen skal ikke gis til individer som ikke tidligere har hatt infeksjon med denguevirus, fordi vaksinen hos disse virker som en første infeksjon - noe som i sin tur kan føre til en alvorligere infeksjon nummer to. Derfor må alle som skal ha vaksinen, først være testet serologisk på at de har hatt en tidligere infeksjon.

Kilder

Referanser

  1. First FDA-Approved Vaccine for the Prevention of Dengue Disease in Endemic Regions. FDA News Release, May 08, 2019. Practice Update, Primary Care. www.practiceupdate.com