Nyhetsartikkel

Vaksine mot klamydia er under utprøving

Genital klamydiainfeksjon er den hyppigste seksuelt overført bakterieinfeksjonen. Den første fase 1 studien av en vaksine mot denne infeksjonen er gjennomført.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Klamydia er den vanligste seksuelt overførte bakterieinfeksjonen på verdensbasis. Frem til nå har ingen vaksiner mot genital klamydia blitt testet i kliniske studier. I et dansk-britisk prosjekt har man vurdert sikkerhet og immunogenisitet hos mennesker av en ny klamydia-vaksine basert på en rekombinant protein subunit (CTH522)1.

Studien var den første på mennesker, dobbelt-blind, parallel, randomisert og placebokontrollert. Den ble utført ved Hammersmith Hospital i London blant friske kvinner i alderen 19 til 45 år. Deltakerne ble randomisert til tre grupper: to grupper fikk CTH522 med tillegg av et adjuvans (enten CAF01 liposomer eller aluminium hydroxyd, AH), og den siste gruppen fikk placebo.

Deltakerne fikk tre intramuskulære injeksjoner ved 0, 1 og 4 måneder etterfulgt av to intranasale administrasjoner etter 4,5 og 5 måneder.

35 kvinner deltok i studien. 32 (91 prosent) mottok alle fem vaksinasjonene. Ingen alvorlige bivirkninger ble rapportert. Intranasal vaksinasjon var ikke forbundet med flere bivirkninger enn de intramuskulære vaksinasjonene.

Både CTH522 + CAF01 og CTH522 + AH induserte serokonversjon (anti-CTH522 serokonversjon) hos samtlige som fikk disse vaksinasjonene, mens ingen i placebogruppen konverterte. CTH522 + CAF01 ga raskere serokonversjon, høyere IgG-titere og forsterket antistoffprofil i slimhinnen, samt en mer konsistent cellemediert immunrespons sammenlignet med CTH522 + AH.

Forskerne konkluderer at CTH522 forsterket med enten CAF01 eller aluminium hydroxyd synes å være trygge vaksiner og tolereres godt. Begge vaksinene var immunogene, men CTH522 + CAF01 hadde en bedre immunogen profil som er lovende i den videre utprøvingen av vaksinen.

Kilder

Referanser

  1. Abraham S, Juel HB, Bang P, et al. Safety and immunogenicity of the chlamydia vaccine candidate CTH522 adjuvanted with CAF01 liposomes or aluminium hydroxide: a first-in-human, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 1 trial. Lancet Infect Dis. 2019 Aug 12. doi:10.1016/S1473-3099(19)30279-8 DOI