Nyhetsartikkel

Vaksiner mot stoffmisbruk

Immunologiske metoder tas nå i bruk i behandlingen av misbruk og avhengighet av narkotiske stoffer. En særlig interesse knytter seg til en antifentanyl vaksine, sett i lys av opioid overdose krisen i USA.

Temaside om Korona

Stoffmisbruk er en betydelig trussel både mot individuell helse og folkehelsen. Frem til nå har legemiddelbehandlingen mot stoffmisbruk vært fokusert på å utvikle agonistmedikamenter (eks. nikotin erstatningsbehandling mot røykeavhengighet, metadon eller buprenorfin ved opiatmisbruk), antagonistmedikamenter (eks. naltrekson mot opiatoverdoser) og medikamenter som skaper aversjon (eks. disulfiram mot alkoholmisbruk). En annen og så langt lite utviklet farmakoterapeutisk tilnærming er å bruke immunologiske metoder i fremstillingen av nye behandlinger mot slike tilstander.

I 2019 døde nær 50 000 mennesker i USA av opioidoverdoser. Misbruk og avhengighet av opiodier som reseptbelagte smertestillende medikamenter, heroin og syntetiske opioider som fentanyl har utviklet seg til en nasjonal krise i USA som påvirker folkehelsen både sosialt og økonomisk1. En betydelig andel av overforbruket av opioider tilskrives en altfor høy forskrivning av det smertestillende midlet fentanyl. På 90-tallet forsikret legemiddelfirmaene legene om at midlet ikke skapte avhengighet, noe som viste seg å være helt feil. I 2017 ble det estimert at 1.7 millioner mennesker i USA hadde utviklet avhengighet av reseptbelagte syntetiske opioider.

I en synspunkt artikkel i JAMA Psychiatry2 rapporteres det fra USA om at en uventet effekt av covid-19 pandemien er en klar økning i antall opioid og fentanyl overdoser. Uventet fordi i disse tider ville man forventet forstyrrelser i narkotikatilgangen, mindre tilgang til ulovlige midler og bedre tilgang til hjelp. I stedet fortsatte den eksponensielle økningen av fentanyl overdoser i USA i 2020. De mest brukte behandlingene mot opioidmisbruk, buprenorfin og metadon, blokkerer ikke fentanyl. Det behøves derfor en ny medisinsk tilnærming.

En antifentanyl vaksine er vist å blokkere dødelige fentanyldoser blant dyr3. Nasjonale myndigheter i USA støtter utviklingen av en slik vaksine, men med mindre enn en tusendedel av det som har blitt brukt for å lage vaksiner mot covid-19.

En prototype av en slik vaksine ble utviklet allerede for 50 år siden. Siden heroin og fentanyl derivater er for små substanser til å indusere produksjon av antistoffer, ble disse stoffene koplet til antigene bærere (vektorer) som tetanus- og difteritoksiner. Ved å injisere disse kombinasjonene produserte kroppen antistoffer mot fentanyl i løpet av 6 uker. Disse antifentanyl antistoffene binder seg så til fentanyl som en individ har inntatt og forhindrer at fentanyl kommer ut i blodstrømmen og inn i hjernen eller et hvilket som helst annet organ, inntil det skilles ut av nyrene. Det er vist at vaksinene reduserer fentanylnivået i hjernen med 50-80 prosent, avhengig av hvor stor dose som er inntatt. Blant forsøksrottene blokkerte vaksinen dødelige doser av fentanyl. Foreløpige studier viser at vaksinen mot fentanyl er klart bedre enn tilsvarende vaksiner mot heroin, kokain eller nikotin.

Dilemmaet til forskerne som utvikler disse vaksinene, er finansieringen av forskningen. Verken statlige myndigheter (i USA) eller legemiddelindustrien har vist særlig interesse for slike vaksiner. Ifølge forfatteren av denne kommentarartikkelen er nok også fordommer mot å hjelpe stoffmisbrukere blant helsepersonell en medvirkende faktor.

Kilder

Referanser

  1. National Institute of Health. Opioid overdose crisis. National Institute on Drug Abuse. Published March 11, 2021. www.drugabuse.gov
  2. Kosten TR, Petrakis IL. The Hidden Epidemic of Opioid Overdoses During the Coronavirus Disease 2019 Pandemic. JAMA Psychiatry. 2021;78(6):585–586. doi:10.1001/jamapsychiatry.2020.4148 DOI
  3. Raleigh MD, Baruffaldi F, Peterson SJ, et al. A fentanyl vaccine alters fentanyl distribution and protects against fentanyl-induced effects in mice and rats. J Pharmacol Exp Ther. 2019;368(2):282-291. doi:10.1124/jpet.118.253674
  4. Heekin RD, Shorter D, Kosten TR. Current status and future prospects for the development of substance abuse vaccines. Expert Rev Vaccines. 2017 Nov;16(11):1067-1077. doi: 10.1080/14760584.2017.1378577. Epub 2017 Sep 20.