Nyhetsartikkel

Medikamentvalg ved type 2-diabetes

En ny Cochrane-rapport bekrefter terapianbefalinger til pasienter som trenger tilleggsbehandling til metformin og som har underliggende kardiovaskulær sykdom.

Kardiovaskulær sykdom er en ledende årsak til død på verdensbasis. Selv om metformin er det medikamentelle førstevalget ved type 2-diabetes, har det de senere årene kommet en rekke studier som indikerer at dipeptidyl peptidase‐4 inhibitorer (DPP4i), glucagon‐like peptide‐1 receptor agonister (GLP‐1) og sodium‐glucose co‐transporter‐2 inhibitorer (SGLT2i) kan ha positive effekter hos pasienter med kjent kardiovaskulær sykdom. 
 
I en Cochrane-studie1 var formålet å gjøre en systematisk analyse av gunstige og ugunstige effekter av DPP4i, GLP-1RA og SGLT2i hos personer med etablert kardiovaskulær sykdom ved hjelp av en nettverk metaanalyse. De aktuelle medikamentene var liraglutid og semaglutid (GLP-1RA); dapagliflozin og empagliflozin (SGLT2i); og linagliptin og sitagliptin (DPP4i). Disse legemidlene ble i ulike studier sammenlignet med placebo.
 
Resultatene viste at GLP-1RA og SGLT2i reduserte risikoen for total død og for kardiovaskulær død. GLP-1RA reduserte også risikoen for fatale og ikke fatale hjerneslag, mens SGLT2i reduserte risikoen for sykehusinnleggelser på grunn av hjertesvikt. DPP4i hadde ingen innvirkning på de kardiovaskulære utfallene.
 
Forfatterne av Cochrane-rapporten konkluderer at for pasienter med type 2-diabetes som ikke oppnår de glykemiske målene med metformin og som har kardiovaskulær aterosklerose, kan det være nyttig å legge til en GLP-1RA til metformin. For liknende pasienter der hjertesvikt dominerer, kan det være aktuelt å legge til SGLT2i.
 
Anbefalingene understøtter NEL's anbefalinger ved type 2-diabetes.

Kilder

Referanser

  1. Kanie T, Mizuno A, Takaoka Y, et al. Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors, glucagon-like peptide 1 receptor agonists and sodium-glucose co-transporter-2 inhibitors for people with cardiovascular disease: a network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev 2021; 10:CD013650. Cochrane (DOI)