Nyhetsartikkel

Valg av nett (mesh) ved brokkplastikk

Bruk av åpne og laparoskopiske nettplastikker har redusert residivraten ved inguinalhernie betydelig. Men hvilken type nett (mesh) er best?

Temaside om Korona

Ikke-absorberbart syntetisk protesemateriale i form av nett (mesh) brukes nå til nesten alle brokkoperasjoner på voksne. Det muliggjør en tensjonsfri lukning av defekten i lyskekanalen. Tidligere ble inngrepet stort sett utført med åpne teknikker, men laparoskopiske teknikker benyttes i økende grad. 

Bruk av syntetiske nett reduserer risikoen for residiv og kroniske smerter sammenlignet med tidligere tiders sutur av brokkporten. De første generasjonene med nett, "heavyweight meshes", ga en del bivirkninger1, og det ble utviklet en ny type nett, "lightweight meshes", med mindre fremmedmateriale som fører til mindre fibrose og færre bivirkninger.

Imidlertid, laparo-endoskopiske inngrep medfører i våre dager få tilfeller av kronisk smerte, og det er bekymring knyttet til at lightweight meshes kan resultere i flere residiv.

I en metaanalyse av randomiserte, kontrollerte studier har forskere sammenlignet effekten av heavyweight versus lightweight meshes ved reparasjon av inguinalhernier2. Totalt 12 RCT'er med 2909 pasienter ble inkludert. Oppfølgingstiden varierte fra 3 til 60 måneder.

Bruk av lightweight meshes økte residivrisikoen (relativ risiko, RR 2.21, 95% KI 1.14-4.31), særlig hvis nettet ikke var fiksert til bein (RR7.27, 95% KI 1.33-39.73) og ved store hernier. Det var ingen forskjeller i smerte eller fremmedlegeme følelse.

Forskerne konkluderer at heavyweight meshes bør anvendes ved laparo-endoskopiske reparasjoner av direkte og indirekte inguinalhernier for å redusere residivrisikoen. Bruk av lightweight meshes hadde ingen fordeler ved indirekte hernier.

Kilder

Referanser

  1. Klinge U, Park J-KK, Klosterhalfen B. The ideal mesh? Pathobiology 2013; 80: 169–175.
  2. Bakker WJ, Aufenacker TJ, Boschman JS, Gurgmans JPJ. Heavyweight Mesh Is Superior to Lightweight Mesh in Laparo-Endoscopic Inguinal Hernia Repair: A Meta-analysis and Trial Sequential Analysis of Randomized Controlled Trials. Ann Surg. 2020 Mar 27 . doi:10.1097/SLA.0000000000003831 DOI